marita golden

Więcej o:

marita golden

  • Czy moda na elektroniczne czytniki e-booków grozi wykluczeniem społecznym?

    Pani Golden stwierdziła, że już teraz wyraźnie widać różnicę w odsetku obywateli USA, którzy potrafią czytać i pisać. Wystarczy tylko przeanalizować piśmiennictwo pod kątem rasy. Zdecydowanie mniejszy procent osób potrafiących pisać oraz takich, które w ogóle mają jakikolwiek kontakt z literaturą