masachussets insititute of technology

  • Elektronika na czymkolwiek

    Elektronika na czymkolwiek

    Technologia opracowana w MIT jest w stanie nanieść ogniwa fotowoltaiczne (oraz inną elektronikę) na papier ryżowy, toaletowy, czy na folię spożywczą.

    Leszek Karlik