matematyka

  • Matematycy: Musimy więcej eksperymentować
  • Znieść matury? Znieść dojrzałość?

    Znieść matury? Znieść dojrzałość?

    Osiami współczesnej gospodarki jest przedsiębiorczość i innowacja. Rozwój technologii napędza rozwój gospodarki. Nie ma nowych technologii bez nauk ścisłych ...

    Janusz A. Urbanowicz
Więcej o:

matematyka