Urzędy, których utrzymanie kosztuje nas najwięcej. Lider jest tylko jeden

Firma badawcza Sedlak&Sedlak na podstawie "Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej" przygotowała ranking urzędów, których utrzymanie - pod względem wypłaty wynagrodzeń - kosztowało budżet państwa w 2016 roku najwięcej. Sprawdzono również ile przeciętnie zarabiały zatrudnione w nich osoby. Rozpiętość kwot jest olbrzymia. Za sumę, którą wydano na utrzymanie lidera zestawienia, można opłacić pensje we WSZYSTKICH pozostałych urzędach. I jeszcze trochę zostanie.
Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego Wyborcza.biz

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Łącznie na wynagrodzenia pracowników Komisji Nadzoru Finansowego w 2016 r. wydano 110,772 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 911 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie 10 133 zł brutto.

KNF m.in. sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Kancelaria Sejmu (KS)

Kancelaria Sejmu zatrudniała w 2016 r. 1200 osób na pełnym etacie, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 9350 zł brutto.

Łącznie pensje tamtejszych urzędników kosztowały budżet 134,632 mln zł.

Urzędnicy zatrudnieni w Kancelarii Sejmu zajmują się m.in. wspieraniem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i jego organów w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowym i technicznym.

Instytut Pamięci Narodowej (IPN)

Wynagrodzenia w Instytucie Pamięci Narodowej kosztowały budżet 147,717 mln zł. 

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 2067 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie 5955 zł brutto (w tym prokuratorów 16 163 zł).

IPN to urząd o uprawnieniach badawczych, edukacyjnych, archiwalnych, śledczych i lustracyjnych. Zajmuje się m.in. dokumentowaniem zbrodni nazistowskich i komunistycznych.

anr.gov.pl anr.gov.pl

Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)

Na pensje zatrudnionych w niej osób wydano 166,681 mln zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 7859 zł brutto.

Agencja Nieruchomości Rolnych zajmuje się m.in. tworzeniem i poprawą struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, obrotem nieruchomościami rolnymi należącymi do Skarbu Państwa, restrukturyzacją nieruchomości, ich zarządzaniem i administrowaniem.

Panstwowa Inspekcja Pracy Panstwowa Inspekcja Pracy &Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

W 2016 roku przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 2566 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie 6560 zł brutto. Łącznie na utrzymanie pracowników PIP wydano 202,008 mln zł.

Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się nadzorem i kontrolą nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w firmach.

Siedziba Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul . Boudena w Warszawie Siedziba Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul . Boudena w Warszawie Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)

Wynagrodzenia pracowników NSA wyniosły w ubiegłym roku łącznie 279,761 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 2284 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie 10 207 zł brutto (w tym sędziów 19 282 zł).

Naczelny Sąd Administracyjny sprawuje kontrolę nad administracją publiczną pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami.

stat.gov.pl stat.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Główny Urząd Statystyczny w ubiegłym roku zatrudniał na etacie 5834 osoby, których wynagrodzenia kosztowały łącznie 297,259 mln zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4246 zł brutto.

GUS zajmuje się zbieraniem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i prywatnego. 

krus.gov.pl krus.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

W KRUS, czyli rolniczym odpowiedniku ZUS w ubiegłym roku zatrudnionych było łącznie 6177 osób. Na ich wynagrodzenia wydano 311,219 mln zł. Dużo, jednak przeciętna pensja wyniosła 4199 zł brutto.

KRUS poza wypłatą rolniczych rent i emerytur prowadzi również działalność prewencyjną, rehabilitację leczniczą i wydzielone orzecznictwo lekarskie, wypłaca zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia kombatanckie dla inwalidów wojennych.

ARiMR ARiMR Wyborcza.biz

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Na pensje osób zatrudnionych w ARiMR wydano w ubiegłym roku 557,470 mln zł, przy czym średnie wynagrodzenie wyniosło 4302 zł brutto.

ARiMR powstała w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Niekwestionowany rekordzista. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatrudniał w ubiegłym roku 45 985 osób. Na ich wynagrodzenia wydano łącznie 2,243 mld zł. Choć kwota robi wrażenie, to zatrudnieni w ZUS urzędnicy zarabiali najmniej spośród pracowników urzędów, które znalazły się w tym zestawieniu. Średnia miesięczne wynagrodzenie wyniosło bowiem 4065 zł brutto.

Najlepiej zarabiali członkowie zarządu, przeciętne miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wyniosło blisko 21 tys. zł brutto. Lekarze orzecznicy otrzymywali średnio 8,3 tys. zł, pracownicy centrali - 6,4 tys. zł, a urzędnicy zatrudnieni w oddziałach - 3,9 tys. zł. 

Więcej o: