Sejm przyjął poprawkę w sprawie bonu turystycznego. Środki trafią do dodatkowej grupy odbiorców

W środę Sejm przyjął poprawki Senatu do prezydenckiej ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Wynika z niej, że dotychczasowa grupa osób, którym przysługuje to świadczenie, została rozszerzona o dzieci rodziców pracujących za granicą.

Środki przyznawane w ramach bonu będą wynosić 500 złotych na każde dziecko, natomiast na dzieci niepełnosprawne - 1000 złotych. Poza grupą osób, które mogą otrzymać wsparcie, znaleźli się - mimo poprawek Senatu - emeryci i renciści.

Senat zaakceptował poprawki. Bon turystyczny trafi do nawet 200 tysięcy dzieci

Senat zaproponował łącznie 65 poprawek do ustawy, z których Sejm zaakceptował 37. Większość z nich dotyczyła kwestii legislacyjnych i precyzujących treść przepisów. W ten sposób ustawa o Polskim Bonie Turystycznym trafiła do podpisu prezydenta.

Wśród wszystkich zaproponowanych poprawek, które przyjął Sejm, najważniejszą było poszerzenie grupy beneficjentów, którym przysługiwać będą środki. Są nimi dzieci pracujących za granicą rodziców, którzy pobierają w innym kraju zasiłki na dzieci w kwocie wyższej, niż 500 złotych. Szacuje się, że dzięki temu bon trafi dodatkowo do 150-200 tys. dzieci - informuje Polsat News.

Bon turystyczny. Kilka poprawek odrzuconych. Środki nie trafią do emerytów i rencistów

Z drugiej strony Sejm odrzucił poprawkę, w myśl której bonem mieliby zostać również objęci emeryci i renciści. Senat był zdania, że docelowo miało to spełnić oczekiwania tej grupy społecznej, a jednocześnie być sporym wsparciem finansowym, zwłaszcza dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalne i rentowe. Przedstawiciele partii rządzącej przypominali jednak o 13. i 14. emeryturach.

Odrzucona została również między innymi poprawka w sprawie rozliczania się bonem przez podmioty oferujące usługi turystyczne i osoby, które korzystają z tych usług. Zmiany popierane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczyły między innymi przewodników turystycznych.

Sejm nie przyjął ponadto poprawki dotyczącej ograniczenia z 1 proc. do 0,5 proc. kwoty środków, które trafią do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach obsługi bonu turystycznego.

Zobacz wideo Marszałek Witek parska śmiechem podczas powoływania członków komisji ds. pedofilii
Więcej o: