14 mln zł kary dla PKP Cargo. Za ograniczanie konkurencji

UOKiK uznał, że spółka PKP Cargo nadużywała swojej pozycji rynkowej, przez co ograniczała konkurencję na rynku towarowych przewozów kolejowych. Trwające 9 lat postępowanie poskutkowało nałożeniem ponad 14 mln zł kary.

Urząd ustalił, że w 2006 r. PKP Cargo wprowadziła regulacje, na podstawie których mogła odmówić podpisania umowy specjalnej z przedsiębiorcą, którego uznała za swojego konkurenta. Tego typu kontrakt oznaczał przyznanie atrakcyjnych upustów cenowych i mogły go podpisać jedynie firmy, które nie rywalizowały bezpośrednio z PKP Cargo.

Urzędnicy uznali, że takie działania uniemożliwiły konkurentom spółki rozwój własnej działalności i pozyskiwanie nowych klientów, a więc możliwość rywalizacji rynkowej z dominantem. Zakwestionowana praktyka, która trwała do 2007 r., miała zatem negatywny wpływ na rozwój konkurencji na rynku towarowych przewozów kolejowych.

Na PKP Cargo została nałożona kara w wysokości ponad 14,2 mln zł. Początkowo UOKiK chciał ukarać spółkę aż 25 mln zł, a jednym z czynników, który miał wpływ na jej obniżenie, był długi czas, jaki upłynął od wszczęcia postępowania w 2006 r. do wydania decyzji w 2015 r. Decyzja nie jest prawomocna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Druga decyzja w tym postępowaniu

Urząd podkreśla, że jest to druga decyzja w ramach postępowania wszczętego w 2006 r., na wniosek jednego z konkurentów spółki - CTL Logistcs. Poprzednia wydana była w 2009 r. Na PKP Cargo została wówczas nałożona kara finansowa w wysokości ponad 60 mln złotych. Decyzję podtrzymały sądy kolejnych instancji, jednak w październiku 2013 r. Sąd Najwyższy uchylił te wyroki i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Głównym powodem, który podał SN, było rozszerzenie przez UOKiK zakresu postępowania w jego trakcie. Pierwotnie postawiony zarzut dotyczył bowiem umów specjalnych, natomiast po zmianie polityki handlowej PKP Cargo zarzut został rozszerzony na odmowę podpisania umów handlowych, przewidujących upusty cenowe.

W marcu 2014 r. SOKiK uchylił decyzję z 2009 r., dlatego UOKiK był zobowiązany do kontynuowania postępowania w tej sprawie, w zakresie ograniczonym do pierwotnego zarzutu.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

Więcej o: