Poszukiwanie pracy: jak przygotować się do assessment center? 4 niezawodne rady

Assessment center to jedna z metod rekrutacji, mająca na celu znalezienie najlepszych kandydatów do pracy w firmie. Inaczej tzw. „metoda obiektywna”, ponieważ kandydaci są w niej oceniani przez wykwalifikowanych, patrzących na sytuację z zewnątrz, nie związanych z firmą asesorów.

W AC stosuje się szereg różnych ćwiczeń i zadań. Podczas wywiadu biograficznego sprawdza się doświadczenie zawodowe, wiedzę i umiejętności kandydata. Następnie uczestnika stawia się w trudnej sytuacji, w której rozwiązuje problem istniejący w relacjach między ludźmi. Popularnym zadaniem jest case study, czyli praca nad rozwiązaniem konkretnego, najczęściej rzeczywistego problemu. W ćwiczeniu „in-basket”, czyli „w koszu”, uczestnik musi uporać się pod presją czasu z kilkunastoma problemami pojawiającymi się w pracy. Czasami wśród zadań znajduje się również prezentacja. Kandydat dostaje opis firmy i konkretnego problemu, musi przedstawić swoje stanowisko.

Znajdź swoje mocne i słabe strony

Assessment center z pewnością je z ciebie wyciągnie. Przygotowując się do tego etapu rekrutacji powinieneś wiedzieć, co sprawia ci największe problemy, a z czym radzisz sobie najlepiej. To pozwoli skupić ci się na poprawieniu niedociągnięć, które w AC mogą oddalić cię od zatrudnienia w firmie.

Przygotuj się na stres

Assessment center dla niewprawnych może być ciężkim i szokującym doświadczeniem. A z pewnością zaskakującym. Bo jest to proces, który nie przypomina żadnego innego etapu typowej rekrutacji. Wiele osób podchodzących do AC po raz pierwszy przyznaje, że spodziewało się pytań dotyczących merytorycznej wiedzy o branży, do której aplikują, a dostali pytania „na logikę”. Poza tym AC odbywa się w specyficznych warunkach (w zamkniętym pomieszczeniu, pod kontrolą profesjonalnych asesorów), które generują stres i psychiczną presję. Każdy powinien się tego spodziewać i nauczyć pracować w tak trudnych warunkach.

Trenuj logiczne myślenie

Bardzo prawdopodobne, że otrzymasz właśnie takie zadanie, które wymagało będzie od ciebie logicznego myślenia w krótkim czasie i pod sporą presją. Na szczęście tę umiejętność można w sobie wytrenować. W jaki sposób? Rozwiązując logiczne zagadki, czy np. zadania stworzone przez Mensę (bardzo często pojawiające się na AC). Graj w gry strategiczne, a nawet – jak radzą eksperci – czytaj trudne, filozoficzne książki i próbuj je zrozumieć. Efekty murowane.

Korzystaj ze szkoleń

Być może nie masz zaufania do ofert w stylu „W jeden dzień nauczymy cię...”. W wypadku szkoleń z assessment center uprzedzenia możesz schować do kieszeni. Najczęściej są one prowadzone przez profesjonalistów, którzy często sami prowadzą AC. Nauczysz się na nich, na czym AC polega, jak się do niego przygotować i jak zachowywać już w czasie procesu.