Firmy płacą faktury na czas, to dobra wróżba dla gospodarki

Czy skala problemów z terminowym regulowaniem należności przez przedsiębiorstwa może być dobrą miarą kondycji gospodarki? Jeśli odpowiemy na to pytanie twierdząco, możemy ze spokojem spoglądać w przyszłość.

Odsetek firm twierdzących, że zmniejszają się ich problemy z przeterminowanymi należnościami, jest obecnie najwyższy w całej historii badań, prowadzonych cyklicznie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowy Rejestr Długów. Rekordowo liczna jest też grupa firm, które spodziewają się, że w najbliższych miesiącach problemy z regulowaniem należności przez kontrahentów jeszcze się zmniejszą. Do najniższego poziomu spadły też koszty, jakie firmy ponoszą przez kontrahentów nie płacących na czas. Jak się okazuje, szybki wzrost polskiej gospodarki pozwala firmom bezproblemowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań. A równocześnie jest to bardzo dobry znak na przyszłość.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w latach 2010-2011, gdy PKB rósł podobnie szybko jak teraz, wyniki badania wskazywały na znacznie większe niż obecnie problemy firm ze ściąganiem należności. Skończyło się to wyraźnym wyhamowaniem wzrostu gospodarczego w kolejnych dwóch latach. Obecnie w przyszłość można patrzyć z większym optymizmem. „Można spodziewać się, że nawet jeśli dojdzie do wyhamowania, będzie ono przebiegało o wiele łagodniej” – komentują to autorzy raportu.

W wynikach badania znajdziemy jednak i gorsze dane. Ankietowani przedsiębiorcy zasygnalizowali lekkie pogorszenie się jakości portfeli należności w firmach. Odsetek firm, które w portfelach mają 30% lub więcej faktur opóźnionych (w ujęciu wartościowym) wzrósł z 31,2% w styczniowym badaniu do 33,8% obecnie. Przybyło też należności najbardziej przeterminowanych – aż 13,4% zaległych faktur to takie, gdzie dłużnik spóźnia się z płatnością ponad rok. Przeciętny okres przeterminowania należności to już 3 miesiące i 17 dni (w poprzedniej edycji badania były to 3 miesiące i 12 dni).

Zbiorczą miarą tego, jak przedsiębiorcy radzą sobie z uzyskiwaniem należności za wystawione faktury, jest wyliczany przez autorów badania Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP). W kwietniu jego notowania minimalnie spadły, do poziomu 91,3 punktu wobec 91,7 punktu kwartał wcześniej, ale ta wartość wciąż jest trzecią najwyższą w całej historii badania.