Warto się pospieszyć z wnioskiem o 500 zł na dziecko

Najbliższy piątek, 1. lipca, jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500 Plus z wyrównaniem od kwietnia. Kto nie dotrzyma tego terminu, straci prawo do pieniędzy za kwiecień, maj i czerwiec. Po tej dacie świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek - bez prawa do wyrównania.

Inne zasady obowiązują w przypadku wniosków, które zostaną złożone w terminie, ale będą zawierały błędy lub nie zostaną do nich dołączone wymagane dokumenty. W takiej sytuacji gmina wyznaczy wnioskującemu termin, w którym powinien poprawić lub uzupełnić dokumentację. Jeśli go dotrzyma, dostanie świadczenie z wyrównaniem od kwietnia.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, błędem najczęściej spotykanym we wnioskach jest pomijanie niektórych członków rodziny. Jeśli starający się o pieniądze rodzic wpisze do dokumentów tylko siebie i te dzieci, na które chce uzyskać świadczenie, ale pominie drugiego rodzica i najstarsze dziecko, na które 500 złotych nie przysługuje, to na podstawie takiego wniosku świadczenie nie może zostać przyznane. Inne częste pomyłki to pomijanie numerów PESEL i podawanie adresu zameldowania zamiast zamieszkania.

Program 500 zł na dziecko to jeden z priorytetów PiSProgram 500 zł na dziecko to jeden z priorytetów PiS Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Obecnie pieniądze z programu są przyznawane do września 2017 r. włącznie. Aby przedłużyć okres ich otrzymywania, w przyszłym roku trzeba będzie złożyć kolejny wniosek. Docelowo prawo do świadczenia ma być przyznawane na roczne okresy, od października do września kolejnego roku.

Wniosek o pieniądze z programu Rodzina 500 Plus najprościej jest złożyć za pośrednictwem systemu bankowości internetowej banku, z którego usług korzystamy. Można też wybrać drogę tradycyjną i zanieść lub przesłać potrzebne dokumenty do swojego urzędu gminy lub miasta.

Osoby starające się o świadczenie tylko na drugie lub drugie i kolejne dzieci składają tylko wniosek. Aby dostać pieniądze także na pierwsze dziecko, należy dodatkowo dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody. Przypomnijmy, że świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł na osobę (1200 zł, jeśli choć jedno z dzieci jest niepełnosprawne).

W połowie czerwca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało, że rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2,5 mln wniosków o świadczenia wychowawcze.

Więcej o: