Zwrot Podatku

Zwrot podatku- co to jest i kiedy się należy?

Zwrot podatku, już jak sama nazwa wskazuje, jest zwrotem nadpłaconego podatku płatnikowi. Jest to jedno z podstawowych praw każdego płatnika, bowiem ma on obowiązek uiszczać podatki wyłącznie w obowiązującej go wysokości, przewidzianej i określonej przez przepisy prawa. Zwrot podatku spowodowany jest nadpłatą, która powstaje wówczas, gdy płatnik zapłaci podatek nienależny (taki, który go nie obowiązywał), zapłaci podatek wyższy, niż wymagany, gdy nasz pracodawca pobrał wyższe zadatki na podatek dochodowy.

Formularz PIT

Aby otrzymać zwrot podatku, należy poprawnie wypełnić PIT, z którego to dowiemy się, czy należy się nam zwrot, czy musimy dokonać dopłaty. Na początku każdy płatnik musi wybrać odpowiedni dla siebie formularz PIT:

  • PIT 16A (podatek płacony w formie karty podatkowej)
  • PIT 19A (osoby duchowne)
  • PIT 28 (działalność gospodarcza rozliczająca się za pomocą ryczałtu i osoby uzyskujące przychód z tytułu najmu)
  • PIT 36 (działalność gospodarcza)
  • PIT 36L (działalność rolnicza rozliczana liniowo)
  • PIT 37 (przychody uzyskiwane z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, świadczeń socjalnych, emerytury, renty, etc.)
  • PIT 38 (dochody z giełdy)
  • PIT 39 (dochody ze sprzedaży nieruchomości)
  • PIT 40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)
  • PIT 40A (składki ZUS za świadczeniobiorcę)

Gdy już dokona wyboru, może rozliczyć się z Urzędem Skarbowym na różne sposoby. Pierwszym z nich jest tradycyjne wypełnienie papierowego formularza, który można odebrać w miejscowym Urzędzie Skarbowym. Po jego uzupełnieniu i stworzeniu kopii formularza, oddajemy go osobiście w placówce fiskusa. Coraz częściej wybieranym sposobem na rozliczenie podatków jest droga internetowa. Płatnicy decydują się na rozliczenie przez internet nie tylko dlatego, że zaoszczędza im to sporą ilość czasu, nie narażają się na stanie w kolejkach i jest to zwyczajnie wygodne, ale również dlatego, że dostępne narzędzia, dzięki którym wypełnia się zeznania podatkowe, są wyposażone w mechanizmy, które pomagają płatnikom uniknąć błędów i pomagają poprawnie wyliczyć chociażby należny zwrot podatku.

Zwrot podatku - kiedy można się go spodziewać?

Zasada jest prosta- im wcześniej się rozliczymy, tym wcześniej dostaniemy nasz zwrot. Urząd Skarbowy ma czas do trzech miesięcy na dokonanie zwrotu nadpłaconego podatku. Przykładowo - rozliczymy się 3. marca, to możemy spodziewać się zwrotu najpóźniej do 3. czerwca.