Podatek Dochodowy

Podatek dochodowy - najważniejsze informacje

Podatek dochodowy to finansowe świadczenie wobec państwa muszą płacić niemal wszyscy, którzy uzyskują dochód. W prawie istnieje cały szereg ulg, wyjątków oraz uwarunkowań, jednak co do zasady w Polsce obowiązuje przejrzysty system, oparty na dwóch rodzajach podatku - progresywnym i liniowym.

Podatek progresywny polega na tym, że wraz ze wzrostem dochodu rośnie wysokość płatności. Podatek liniowy ustala stałą stawkę podatkową, niezależną od wysokości dochodu. Oba wyżej wymienione rodzaje podatków to podatki dochodowe.

Ponad to, biorąc pod uwagę polskie prawo, warto rozróżnić podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym wypadku dokumentem wykazującym rozliczenia jest formularz PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (formularz CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony jest według modelu progresywnego (wraz ze wzrostem dochodu rośnie wysokość płatności) i dotyczy on np. zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenia, dzieło oraz emerytów i rencistów oraz przedsiębiorców. Stawki obowiązujące do końca grudnia 2016 w przypadku podatku progresywnego to 18 i 32 %. Z modelu liniowego ( stała stawka, niezależnie od wysokości dochodu) mogą korzystać jedynie przedsiębiorcy.

Koszty podatkowe

Przedsiębiorcy często mówią o „wciąganiu w koszty”, biorą samochód "na firmę", kupują drukarki do biura, materiały umożliwiające przygotowanie szkoleń itp. Czym są owe koszty?

Przykładowo prowadzący własną działalność (zarówno jako osoby fizyczne, jak i jako osoby prawne) mają prawo uwzględniać w swoich rozliczeniach tzw. koszty podatkowe, czyli wszelkie koszty, które ponoszą w celu osiągnięcia przychodów. Wszystko, co jest potrzebne do rozwoju firmy, uzyskania przychodu może być, w określonym stopniu, odliczane od podatku dochodowego. Jeśli przykładowo pojazd (samochód, ciągnik) funkcjonuje w obrębie firmy i służy nam do jej rozwoju i/lub zarabiania pieniędzy, to koszty amortyzacji (eksploatacja, paliwo) mogą być częściowo uwzględnione przy naszych rozliczeniach.