Podatek od spadku

Spadek - informacje podstawowe

Spadkiem określamy zwykle majątek, który przekazywany jest przez jedną osobę drugiej i wchodzi w życie w chwili śmierci osoby przekazującej. By temat ująć szerzej należy jednak użyć słowa "spuścizna", gdyż przekazywane dobra wiążą się często z innymi zależnościami: prawami, ale też obowiązkami przekazywanymi na drodze dziedziczenia. W skład spadku wejść mogą posiadane przez daną osobę rzeczy, dobra pieniężne, jak i zobowiązania wobec osób trzecich, np. długi.

Prawa i obowiązki związane ze spadkiem

Do obowiązków przekazywanych ze spadkiem zalicza się wszystkie zobowiązania majątkowe, również długi spadkowe i pasywa spadku. Nie można odziedziczyć alimentów. Można za to odziedziczyć dług alimentacyjny. Jeśli zatem denat przez lata nie płacił alimentów, a był do tego zobowiązany przez państwo, to spadkobierca przyjmując spadek, przyjmuje takowy dług na siebie.

Odrzucenie spadku

W polskim prawie istnieje możliwość odrzucenia spadku, jeśli na przykład jest on mało opłacalny w relacji wartość - długi. Prawo to reguluje Kodeks Cywilny. Spadek można odrzucić jednak dopiero po śmierci danej osoby, koniecznie w obecności notariusza lub przed sądem. Jeśli jednak niezainteresowany spadkiem chciałby dopełnić formalności jak najszybciej, może skorzystać ze zrzeczenia się dziedziczenia. Oczywiście również poprzez notariusza. Zasada dziedziczenia odbywa się w linii prostej względem zstępnych, a zatem jeśli my odrzucimy spadek, automatycznie przejdzie on na nasze rodzeństwo, później zaś na dzieci. Dlatego bezpieczną opcją jest zrzeczenie się dziedziczenia (lub odrzucenie spadku) przez wszystkie osoby, na które spadek przechodzi.

Kto i kiedy płaci podatek od spadku?

Do uiszczenia zapłaty obowiązane są osoby fizyczne, które dostały spadek, w przypadku gdy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie potwierdzenia notarialnego lub sądowego.

Do jakiej kwoty nie płacimy podatku od spadku?

O tym jak wysoki będzie podatek od spadku, zależy oczywiście wartość samego spadku, ale też fakt, do jakiej grupy podatkowej należy dziedziczący. W Polsce funkcjonują trzy grupy podatkowe. Do pierwszej z nich zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Druga grupa podatkowa zawiera zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Do trzeciej zalicza się wszystkich pozostałych.

Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze spadku o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi:

  • 9637 zł dla osób należących do I grupy podatkowej,
  • 7276 zł dla osób należących do II grupy podatkowej,
  • 4902 zł - dla osób należących do III grupy podatkowej.