Ustawa o podatku od towarów i usług

Czym jest Ustawa o Podatku Od Towarów i Usług?

Nazwa 'oliwa z oliwek' to o wiele za mało. Na opakowaniu powinno być wyszczególnione, w jaki sposób została wyprodukowanaNazwa 'oliwa z oliwek' to o wiele za mało. Na opakowaniu powinno być wyszczególnione, w jaki sposób została wyprodukowana Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Wyborcza.pl

Ustawa o Podatku od Towarów i Usług powstała 11 marca 2004 roku (z późniejszymi nowelizacjami). Jest do dokument regulujący wszelkie zapisy związane z podatkiem od towarów i usług potocznie zwanym podatkiem VAT lub inaczej podatkiem od wartości dodanej. Ustawa ta jest podstawą prawną, dzięki której wszystkie zasady związane z podatkiem VAT są przejrzyste i znane.

Ustawa o Podatku od Towarów i Usług podzielona jest na kilka części. Pierwszą z nich są przepisy ogólne, w których znajdziemy dokładne wyjaśnienie wszystkich pojęć związanych z podatkiem VAT, dokładne określenie co należy rozumieć pod danym hasłem (np. pojazd lądowy, obiekt budownictwa mieszkalnego, gospodarstwo rolne). Wyjaśnienie tych haseł właśnie w Ustawie, nie pozostawia miejsca na dowolną interpretację i ściśle określa jakie warunki musi spełniać obiekt lub przedmiot, by móc być tak, a nie inaczej definiowanym.

Druga część Ustawy zawiera zakres opodatkowania, następnie w trzeciej części znajdujemy dokładne wyjaśnienie kim są podatnicy a kim przedstawiciele podatkowi. Kolejno dowiemy się z ustawy czym jest obowiązek podatkowy i kogo on dotyczy, jakie są podstawy opodatkowania, jakie stawki podatku VAT obowiązują (wraz z wyszczególnionymi przypadkami preferencyjnych stawek oraz sytuacji, w których można być zwolnionym z płacenia VAT), dokładny opis dokumentacji związanej z podatkiem od towarów i usług (faktura, ewidencja, kasa rejestrująca i obowiązujące terminy przechowywania wymienionych dokumentów) oraz parę opisów procedur szczegółowych.

Czy to jedyna ustawa regulująca kwestie VAT?

Choć Ustawa o Podatku od Towarów i Usług jest głównym zbiorem przepisów regulujących kwestię VAT, warto wiedzieć, że istnieje też drugi dokument, którym jest VI dyrektywa Rady Europejskiej z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC).