Odsetki Budżetowe 2016

Odsetki budżetowe, czyli.

Odsetki budżetowe, znane też jako odsetki podatkowe są to odsetki, które są pobierane od podatków i innych należności budżetowych, które były nieterminowo wpłacane. Do odsetek budżetowych zalicza się np. zaległości w opłacaniu składek ubezpieczenia zdrowotnego, składek społecznych, składki Funduszu Emerytur pomostowych.

Kalkulator odsetek budżetowych

Kalkulator odsetek budżetowych to narzędzie, dzięki któremu wyliczymy wysokość odsetek podatkowych, wprowadzając do niego dane: kwotę zaległości, datę zapłaty zaległości oraz datę, od której naliczane są odsetki. Wzór na samodzielne wyliczenie odsetek podatkowych jest prosty: (kwota zaległości x liczba dni zwłoki x stawka za zwłokę w stosunku rocznym) : 365 dni. Podany wynik należy zaokrąglić (np. 2,79 zł na 3 zł; 2,24 zł - 2 zł, etc.).

Wysokość odsetek budżetowych

Stawki odsetek podatkowych i innych odsetek budżetowych ustalane są i obwieszczane przez Ministra Finansów oraz publikowane w Monitorze Polskim. Obecnie odsetki wynoszą 8%, odsetki obniżone 4%, natomiast odsetki podwyższone 12%. Zwykłe odsetki zapłacimy wówczas, jeśli nasze zaległości wykryje np. Urząd Skarbowy i nie będą one wynikiem celowego działania podatnika na niekorzyść Skarbu Państwa. Możemy liczyć na obniżoną stawkę (4%), jeśli sami, orientując się, że popełniliśmy błąd w rozliczeniach, złożymy autokorektę w przeciągu 6 miesięcy od złożenia pierwotnej deklaracji. Odsetki podwyższone będą zastosowane w przypadku podatników, którzy umyślnie wprowadzili Urząd Skarbowy w błąd, chcąc zataić część dochodów lub wpisując nieprawdziwe lub niepełne dane dotyczące zarobków. Wówczas musi on liczyć się z tym, że będzie musiał do należnej kwoty doliczyć aż 12%. Każde odsetki należy wpłacić w terminie 7 dni.

Jak uniknąć odsetek podatkowych?

Aby uniknąć płacenia odsetek podatkowych, warto rozliczyć się odpowiednio wcześnie. Można też skorzystać z dostępnych i coraz bardziej popularnych narzędzi online do rozliczenia swoich należności. Programy, deklaracje online wyposażone są w elementy obliczeniowe, które pomagają uniknąć prostych błędów rachunkowych.