Koszty działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej- podstawowe informacje

Aktualnie system promuje potencjalnych przedsiębiorców, ułatwiając znacznie procedury zakładania własnej działalności gospodarczej. Sytuacja wygląda inaczej niż 10 czy 20 lat temu. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne procedury obowiązują i należy ich przestrzegać. Każdy kolejny krok zakładania własnej firmy wiąże się z kosztami, które poniesiemy na starcie i w późniejszych fazach rozwoju naszego biznesu.

Koszty związane z początkami firmy

Pierwszym dokumentem na jaki natknie się aspirujący biznesmen będzie druk CEIDG-1. Druk jest do pobrania w lokalnej jednostce urzędu gminy lub miasta i tam należy go złożyć. Dla ludzi nowoczesnych lub niedysponujących wystarczającą ilością wolnego czasu z pomocą przyjdą nowe media. Wniosek CEIDG-1 można pobrać i złożyć przez internet (elektronicznie + bezpieczny podpis kwalifikowany lub bez bezpiecznego podpisu), ale też listem poleconym. W tym ostatnim wypadku należy pamiętać, by podpis potwierdzony był notarialnie. Wniosek założycielski jest jednocześnie wnioskiem o wpis do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizującym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), a także oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wniosek ten stanowi także zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS bądź oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników - KRUS. Warto zwrócić uwagę iż jeszcze kilka lat temu te wszystkie dokumenty trzeba było składać oddzielnie, w oddzielnych jednostkach.

W większości przypadków rejestracja jest bezpłatna. W przypadku spółek prawa handlowego niezbędne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Koszt takiego wpisu wynosi 500 zł opłaty sądowej oraz 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Być albo nie być vatowcem - oto jest pytanie

Prowadzący działalność gospodarczą ma prawo wyboru czy chce być płatnikiem podatku VAT, czy może rozliczać się na innych warunkach. Czasem nie ma innego wyjścia i w obrębie danej działalności forma vatowska jest obowiązkowa. Jeśli zatem zakładając firmę zdecydujemy (lub musimy zdecydować) się na VAT oprócz wniosku CEIDG-1 powinno się złożyć do urzędu skarbowego formularz rejestracyjny VAT-R.

W chwili obecnej rejestracja VAT-R jest bezpłatna. Jeśli jednak zakładający dokument chce posiadać jej potwierdzenie, wówczas kosztuje ono 170 zł.

No i jeszcze ZUS - krok trzeci

W terminie 7 dni od rejestracji działalności gospodarczej  przedsiębiorca powinien złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularz w celu zgłoszenia osoby do ubezpieczeń:

  • ZUS ZUA - jeżeli ma podlegać pełnemu ubezpieczeniu (prowadzenie działalności to jedyny tytuł do ubezpieczeń)
  • ZUS ZZA - jeżeli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (pracuje na etacie i otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż minimalne).

Warto zwrócić uwagę na to, że zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS jest bezpłatne.

Firmowe konto, inne koszty początkowe

Firmowe konto lepiej założyć, mimo iż obowiązkowe staje się dopiero wtedy, gdy stroną transakcji, w której bierzemy udział staje się inny przedsiębiorca, a jej równowartość przekracza 15 tysięcy euro. Umówmy się jednak, że w dzisiejszym nowoczesnym świecie konto mieć się powinno. Jeśli więc ktoś nie ma konta w ogóle, powinien je założyć. Jeśli jednak ma, może korzystać ze swojego prywatnego. Koszty założenia konta nie przekraczają 100 zł, a w dzisiejszych czasach bankom wręcz zależy na przyciąganiu klientów, więc zwykle jest darmowe.

Pozostałe koszty (w tym koszty początkowe) zależą już od charakteru naszej działalności. Jeżeli chcemy wydawać tomiki z poezją- należy zadbać o prawa autorskie, jeśli chcemy otworzyć biuro tłumaczeń- należy zadbać o sprzęt i infrastrukturę. Jeśli chcemy otworzyć ekologiczną produkcję marchewek, należy pomyśleć o wszystkim, co jest do tego niezbędne.