Stawki VAT 2016


Formularz VAT-7 można z łatwością pobrać w Internecie, złożyć go osobiście lub całkowicie online.

Czym jest VAT?

Podatek VAT to inaczej podatek od towarów i usług. Jego nazwa pochodzi z języka angielskiego (Value Added Tax) i oznacza "podatek od wartości dodanej". Jest to specyficzny rodzaj opłaty, która dodana jest do każdej transakcji, dotyczy więc zarówno konsumentów, jak i sprzedawców. Co to oznacza? Kupując jakikolwiek produkt w sklepie, musimy mieć świadomość, że do jego wartości dodana jest wartość podatku VAT, którego wartość zazwyczaj jest wyszczególniona.
Podatek VAT rozliczany przez przedsiębiorcę, zależny jest od ilości sprzedaży. Oznacza to, że nie płaci on VAT za wszystkie wyprodukowane artykuły, ale za te, które zostały kupione przez konsumentów.

Stawki VAT

Od 2011 roku w Polsce obowiązują podwyższone stawki podatku VAT. Przedstawiają się one następująco:

  • 23% podstawowa stawka podatku VAT,
  • 8% stawka obniżona stosowana w przypadku robót budowlanych, robót związanych z budownictwem mieszkaniowym, remontów, etc.,
  • 5% stawka obniżona stosowana w przypadku produktów żywnościowych oraz książek i czasopism na wszelkich nośnikach,
  • 0% dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportu towarów,
  • 7% zryczałtowany podatek,
  • 4% zryczałtowany podatek dla osób świadczących usługi taksówek osobowych.

VAT-7, czyli.

Zarejestrowani podatnicy podatku VAT muszą na koniec każdego okresu rozliczeniowego złożyć odpowiednią deklarację i opłacają należność podatku VAT do określonych terminów:

  • rozliczający się miesięcznie do 25. dnia miesiąca
  • rozliczający się kwartalnie: I kwartał do 25 kwietnia, II kwartał do 25 lipca, III kwartał do października, IV kwartał do 25 grudnia.

Należy pamiętać, że rozliczenie podatku VAT polega na obliczeniu podatku należnego od czynności opodatkowanej oraz na odliczeniu podatku, który zawarty jest już w cenie towarów lub usług, które nabywane są przez przedsiębiorcę i są związane z jego działalnością gospodarczą. Dla prowadzących działalność gospodarczą czynnych płatników VAT, podatek ten jest teoretycznie obojętny, gdyż mają możliwość odliczenia go.