PIT. Są nowe ulgi podatkowe. Co można odliczyć?

Rozpoczyna się okres rozliczenia ze skarbówką. Warto przygotować już dokumenty potrzebne do odliczenia ulg podatkowych. W tym roku pojawiły się dwie nowe możliwości odliczenia od podatku poniesionych kosztów związane z pandemią koronawirusa.

Zeznanie podatkowe można w tym roku złożyć od 15 lutego. W zeszłym roku była możliwość przesłania dokumentów wcześniej. Warto jednak przygotować się na ten okres, bo państwo przewiduje szereg ulg podatkowych. Są to:

 • ulga na internet,
 • ulga na dziecko,
 • składki ZUS, zdrowotne, emerytalne (IKZE),
 • składki zdrowotne,
 • ulga dla krwiodawców,
 • darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,
 • ulgi rehabilitacyjna,
 • ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej.

W tym roku do listy doszły dwie nowe ulgi związane z pandemią koronawirusa

Zobacz wideo Kogo dotknie ograniczenie ulgi abolicyjnej?

Ulga podatkowa od darowizny na walkę z COVID-19

Od podstawy opodatkowania za 2020 r. można w tym roku odliczyć darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Dotyczy to zarówno darowizny gotówkowej, jak i rzeczowej, przekazanej nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2021 roku oraz nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostanie ogłoszone odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem. Darowizna musi zostać przekazana na jeden z poniższych podmiotów:

 • Agencję Rezerw Materiałowych,
 • Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
 • wskazane podmioty lecznicze, o ile zostały wpisane do wykazu.

Darowizna musi zostać udokumentowana w taki sposób, by na dowodzie wpłaty znajdowały się dane pozwalające zidentyfikować darczyńcę oraz informacje o wysokości przekazanej kwoty wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez obdarowywanego. 

Zdjęcie ilustracyjna PIT 2021. Do kiedy trzeba się rozliczyć? Podajemy terminy

Wysokość odliczenia jest zależna od daty przekazania darowizny:

 • od 30 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - 200 proc. wartości darowizny;
 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. - 150 proc. wartości darowizny;
 • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii - równowartość przekazanej darowizny.

Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020

Stratę wstecznie mogą odliczyć podatnicy podatku dochodowego, zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Obniżenia można dokonać poprzez korektę zeznania za 2019 r., podaje portal pit.pl.

Zdjęcie ilustracyjne Czekasz na PIT? Do kiedy pracodawca musi dać PIT za 2020 rok?

Dotyczy to podatników, którzy z powodu epidemii koronawirusa:

 • ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Odliczenie dotyczy jednak straty do wysokości 5 mln zł odpowiednio dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Więcej o: