WIBOR 2016

Czym jest WIBOR?

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Innymi słowami stopa, według której banki są gotowe udzielić pożyczek innym bankom. WIBOR wylicza się jako średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania, które podają największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu (najpierw odrzuca się wielkości skrajne, później oblicza się średnią). Banki podają takie stawki oprocentowania codziennie o godzinie 11:00 (w dni robocze). Opisany proces to inaczej fixing WIBOR. Organizuje go Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska.

Wysokość stopy referencyjnej

Wysokość stopy referencyjnej zależy od wielu czynników. Należą do nich między innymi: podaż pieniądza, inflacja, wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, wysokość PKB, podaż pieniądza.

Konsument banku decydujący się na wzięcie kredytu spotyka się z informacją o WIBOR 3M, WIBOR 6M, WIBOR 12M. Co to oznacza? WIBOR 3M jest to trzymiesięczna stawka stopy referencyjnej i odpowiednio: 6M- sześciomiesięczna stawka stopy referencyjnej, 9M- dziesięciomiesięczna stawka stopy referencyjnej, 12M- dwunastomiesięczna stawka stopy referencyjnej. Oznacza to co jaki czas bank będzie aktualizował swoją stopę referencyjną. Najczęściej spotkamy się z WIGOR 3M (jest to najbezpieczniejsze dla banku rozwiązanie).

WIBOR a kredyt hipoteczny

Jaki wpływ ma WIBOR na ratę kredytu hipotecznego? Rata kredytu hipotecznego składa się z marży banku (ta jest stała, ustalana przez bank) oraz WIBOR (wartość zmienna). Jeśli bank stosuje WIBOR 3M, będzie aktualizował ratę kredytu co trzy miesiące, jeśli stopa referencyjna będzie się zmieniać. Jeśli wartość stawek referencyjnych wzrośnie ub spadnie, bank, w którym zaciągamy kredyt hipoteczny, odpowie na tę zmianę po 3 lub 6 miesiącach (WIBOR 6M), zwiększając lub zmniejszając kwotę oprocentowania naszego kredytu. Oznacza to, że nasza rata będzie wyższa lub niższa.