Formularze KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr publiczny prowadzony przez sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, w którym znajduje się rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestr dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem dającym możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowi wpisu do KRS. Informację taką można uzyskać w formie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia, natomiast od 2012 roku można bezpłatnie pobrać aktualny odpis KRS drogą internetową, całkowicie bezpłatnie.

Formularze KRS

W internecie można pobrać formularze KRS. Są one niezbędne nie tylko przy dokonywaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ale również dokonywania wszelkich zmian. Oto przykładowe wnioski i ich oznaczenia:

  • KRS-W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej,
  • KRS-W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców spółkai komandytowo-akcyjnej,
  • KRS-W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jeden z najpopularniejszych formularzy), 
  • KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców spółki akcyjnej,
  • KRS-Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej,
  • KRS-ZK Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącej organów podmiotu/wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki,
  • KRS-Z20 Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącej fundacji, stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej,
  • KRS-Z30 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącej sprawozdania finansowego i innych dokumentów.

Formularzy Krajowego Rejestru Sądowego jest dużo, ale wszystkie są dostępne w internecie, gdzie można je bezpłatnie pobrać.