Zmieniło się prawo. Banki zmuszone szybciej korygować błędne informacje o Twoich kredytach

Zmiany w Prawie Bankowym wymogły na bankach, SKOK-ach i firmach pożyczkowych szybszą aktualizację danych o naszych kredytach w Biurze Informacji Kredytowej.

Zgodnie z obowiązującą od 11 września nowelizacją ustawy Prawo Bankowe, banki i inne instytucje finansowe mają 7 dni na przekazanie do BIK informacji o:

  • całkowitej spłacie zobowiązań i ich wygaśnięciu,
  • stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania,
  • korekcie wysokości zobowiązania
  • nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji.


BIK ma kolejne 7 dni na wprowadzenie zmian w swojej bazie. Jednak w praktyce nastąpi to szybciej - aktualizacja danych w bazie BIK będzie odbywała się dwa razy w tygodniu.

- Do tej pory banki i inne instytucje aktualizowały swoje dane kredytowe w BIK zwykle raz w miesiącu - mówi Marcin Ledworowski, dyrektor Pionu Operacyjnego BIK.

Tak jak dotychczas, komunikaty o zapytaniach instytucji finansowych do BIK, w celu weryfikacji historii kredytowej klienta, będą zapisywane i aktualizowane w czasie rzeczywistym. Jeśli nie wnioskujemy o kredyt, to takie informacje mogą być sygnałem, że ktoś chce dokonać wyłudzenia posługując się naszymi danymi.

Co zmieni się dla kredytobiorców?

Zdecydowanie większa częstotliwość aktualizacji w bazie BIK pomoże szybciej wyłapywać ewentualne błędy i je poprawiać.

BIK udostępnia klientom raporty dotyczące ich historii kredytowej - to źródło wiedzy o stanie zadłużenia w bankach. - Częstsza aktualizacja danych umożliwi im dostęp do najbardziej aktualnych danych i bieżące obserwowanie zmian w spłacie zobowiązań - mówi Marcin Gozdek, dyrektor Departamentu Rynku Detalicznego BIK.

Przyspieszenie aktualizacji bazy BIK może wpłynąć też na szybsze podejmowanie decyzji kredytowej przez banki.

Poza tym zdarzają się sytuacje, że bank odrzuca wniosek o kredyt, bo przy weryfikacji w bazie BIK widzi jakieś Twoje niespłacone zobowiązania, które są efektem błędu w raportowaniu do BIK, albo niedopatrzenia klienta. Po wyjaśnieniu takiej sytuacji (odkręca się je w banku, BIK nie ma możliwości zmiany danych w bazie, bo tylko nimi administruje) stare, błędne informacje mogły „wisieć” w BIK nawet jeszcze miesiąc. Teraz wszystko pójdzie dużo szybciej.

Podobnie, jeśli spłaciłeś kredyt i od razu chciałbyś zaciągnąć nowy (choć oczywiście nie pochwalamy takiego życia na kredyt), to drugi bank szybciej zobaczy, że jesteś wolny od zobowiązań. 

Więcej o: