Jakich podatków chcą Polacy? Przede wszystkim niższych. Te dane nie pozostawiają wątpliwości

Zdecydowana większość pracujących Polaków uważa, że podatki w Polsce są za wysokie. Takiego zdania jest trzy czwarte czynnych zawodowo rodaków - wynika z sondażu przeprowadzonego dla Radia ZET przez ośrodek IBRiS.

41 proc. ankietowanych Polaków stwierdziło, że podatki w Polsce są „zdecydowanie zbyt wysokie”, 29,7 proc., że są „raczej zbyt wysokie”. Według 23,4 proc. rodaków daniny w naszym kraju są w sam raz, a zdaniem zaledwie 1,4 proc. - podatki są za niskie. 4,5 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

Przekonanie o zbyt wysokich podatkach jest wyraźniejsze w grupie osób pracujących. W opinii 39,3 proc. respondentów czynnych zawodowo podatki są „zdecydowanie zbyt wysokie”. 36,9 proc. uznało je za „raczej zbyt wysokie”.

Nie podwyżce podatków za likwidację ZUS

Polaków zapytano także, czy zgodziliby się na „podniesie podatków w zamian za likwidację składek opłacanych do ZUS”. Badani nie byli przekonani do takiego rozwiązania. Przeciwko opowiedziało się w sumie 42,7 proc. respondentów – 16,1 proc. było „zdecydowanie nie”, a 26,6 proc. „raczej nie”. 19 proc. Polaków stwierdziło, że „raczej” by się na to zgodziła. „Zdecydowaną zgodę” wyraziło 8,6 proc. respondentów. Opinii w tej sprawie nie miało 29,8 proc. badanych.

Badanie przeprowadził ośrodek IBRiS w dniach 13-14 października 2016 roku na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. Błąd wynosi 3 proc.

Jednolity podatek w Polsce?

Obniżka podatku, przynajmniej dla części Polaków, jest możliwa. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk zapowiedział wprowadzenie w Polsce jednolitego podatku. Niższą daninę zapłaciłyby dzięki temu 3 mln osób, wyższą - 300 tys. najzamożniejszych podatników.

Pierwszy próg ustalony miałby być na 8 tys. zł, a każdy, kto tyle zarobi, odprowadzałby 19,52 proc.

- Zmiany w podatkach, które szykuje PiS, będą ciosem dla ok. 400 tys. przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe firmy. Po likwidacji podatku liniowego łącznie zapłacą państwu ponad 16 miliardów złotych więcej niż dotychczas - ocenia "Dziennik Gazeta Prawna".

Spadną jednak koszty kadrowej obsługi w większych firmach i urzędach. Jak podaje
PulsHR.pl spadek kosztów będzie dotyczył grubo ponad miliona firm - między 1,2
mln a 1,9 mln.

Więcej o: