ZUS wymieni się informacjami z Urzędem Skarbowym. Wszystkie informacje będą w jednym miejscu

Przygotowania do wprowadzenia jednolitego podatku, który będzie zawierał w sobie i podatki i ubezpieczenia społeczne, idą pełną parą. W piątek 21 października, projekt zmian w ustawie o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przeszedł przez Senat bez żadnych zmian. Ustawa zakłada, że zaczyna obowiązywać w dzień po jej ogłoszeniu.

Nie da się ukryć, że bez wymiany informacji o podatniku nie da się wyliczyć mu jednolitego podatku. Fakt, że dotychczas informacje te, o podatkach i o ubezpieczeniach społecznych, były w różnych urzędach powodował, że niektórzy obywatele zalegali w jednym urzędzie a w drugim byli rzetelni. Najczęściej zdarzało się to przedsiębiorcom i osobom, które np. pracując na umowy cywilne, same opłacały jakieś rodzaje składek. Przygotowania do wprowadzenia jednolitego podatku oznaczają, że urzędy muszą wymienić się informacjami i je scalić. W krótkim czasie więc, mogą wyjść na jaw różne nieprawidłowości podatników, które poskutkują wzmożonymi wezwaniami do zapłaty zaległości i odsetek. Uszczelnienie systemu danin publicznych za chwilę stanie się faktem.

ZUSZUS AGNIESZKA SADOWSKA


„Zmiany zmierzają [.] do skutecznego poboru należności z tytułu składek”- czytamy w opinii Głównego Legislatora załączonej do projektu ustawy.


Co ciekawe, tego samego dnia Sejm uchwalił ściśle połączoną z tymi zmianami, nową ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowy twór (KAS) będzie połączeniem Służby Celnej, urzędów skarbowych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej.


Jeśli posłowie i senatorowie przeprowadzą procedury w tempie zgodnym z założeniami rządu, to 1 stycznia 2017 roku, wszystkie te służby wymienią się informacjami o podatnikach. W praktyce oznacza to, że wszystkie te instytucje: ZUS, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej i urzędy celne, będą dysponowały wszystkimi informacjami na temat każdego podatnika. Docelowo integracja obejmie też systemy informatyczne. Oznacza to, że urzędnik celny zobaczy ile płacimy podatku a także jakie mamy świadczenia np. rentowe i choć brzmi to rewolucyjnie wobec tego co dziś znamy, takie są konsekwencje przyjęcia założenia, że wprowadzany jest jednolity podatek a z drugiej strony scalana jest cała administracja podatkowa.

Zobacz także Wideo: Morawiecki: w ciągu 3-4 miesięcy propozycja ws. integracji PIT, składki ZUS i zdrowotnej