Koniec biedy we Francji? Senat za rewolucyjnym rozwiązaniem

Francuski Senat zarekomendował pilotażowe wdrożenie dochodu gwarantowanego. Cała koncepcja ma promować większą sprawiedliwość społeczną i rzeczywistą redukcję ubóstwa we Francji.

W maju br., na wniosek socjalisty Daniela Percherona, prace nad podstawowym dochodem rozpoczęła komisja we francuskim parlamencie. Efektem jest 433-stronicowy raport, w którym rekomenduje się przetestowanie gwarantowanego dochodu we Francji, w wybranych miejscach w ramach 3-letnich programów pilotażowych.

Bezwarunkowo, wszystkim dorosłym Francuzom

W raporcie stwierdzono, że jeśli efekty tych przedsięwzięć będą zadowalające, dochód podstawowy powinien spełniać następujące kryteria:

1. Powinien być wypłacany jedynie dorosłym obywatelom, zarejestrowanym przez organy skarbowe.

2. Powinien być wyższy od obecnego dochodu minimalnego we Francji, który obecnie oscyluje w granicach 1450-1500 euro.

3. Powinien być bezwarunkowy, choć pieniądze powinny być wydawane na konkretne cele (w postaci bonów).

4. Powinien być finansowany dzięki reformie fiskalnej oraz częściowemu zastąpieniu istniejących świadczeń socjalnych.

Kluczowe zagadnienie przed wyborami

Zaraz po opublikowaniu raport, Francuski Ruch na rzecz Dochodu Gwarantowanego (MFRB) wezwał rząd do możliwie szybkiego zapewnienia niezbędnych funduszy w celu przyspieszenia badań nad dochodem podstawowym we Francji.

MFRB pochwalił jednocześnie prace komisji Senatu, w skład której weszli posłowie z różnych opcji politycznych. Wypracowany raport jest pierwszym w historii Francji na temat dochodu gwarantowanego.

FRANCE-ECONOMY/PMIFRANCE-ECONOMY/PMI Â Philippe Wojazer / Reuters / REUTERS / REUTERS

Zdaniem MFRB „realizacja dochodu podstawowego nie może odbywać się kosztem podstawowych programów społecznych. Cała koncepcja musi promować większą sprawiedliwość społeczną i rzeczywistą redukcję ubóstwa i nierówności”.

Dochód gwarantowany staje się kluczowym zagadnieniem na francuskiej scenie politycznej. MFRB wzywa wszystkich kandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2017 roku do zajęcia stanowiska wobec tej kwestii.

 Zobacz także WIDEO: "Nie pozwolimy na utrwalenie patologii". PiS podnosi płacę minimalną

Więcej o: