Jesteś klientem Banku BPH? W weekend nie zalogujesz się na konto i nie zrobisz przelewu

Daniel Maikowski
W związku z fuzją prawną BPH i Alior Banku, klienci tego pierwszego banku w weekend będą pozbawieni dostępu do bankowości elektronicznej. Nie będą mogli również skorzystać z infolinii. Przerwa techniczna potrwa od godz. 18:30 w piątek do godz. 21:00 w niedzielę.

W weekend dojdzie do fuzji prawnej pomiędzy Bankiem BPH oraz Alior Bankiem. Zgodnie z warunkami transakcji, która została zawarta wiosną br., w ręce Aliora trafią wszystkie produkty BPH, poza kredytami hipotecznymi dla klientów indywidualnych.

Alior Bank przejmie więc od BPH m.in.: konta osobiste, karty do konta, karty kredytowe, kredyty gotówkowe, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, rachunki i kredyty Kasy Mieszkaniowej Banku BPH, rachunki inwestycyjne w Biurze Maklerskim oraz rachunki i kredyty firmowe, produkty transakcyjne dla firm i faktoring. W praktyce oznacza to, że większość klientów Banku BPH, stanie się automatycznie klientami Alior Banku.

Przerwa techniczna

Rozpoczęta fuzja oznacza też przejściowe kłopoty techniczne dla klientów Banku BPH, związane z zaplanowaną na weekend przerwą techniczną w dostępie do usług banku.

Bank BPH poinformował właśnie, że począwszy od 4 listopada 2016 r. od godziny 18.30 do 6 listopada 2016 r. do godziny 21.00, planowana jest przerwa w dostępie do:

- strony internetowej www.bph.pl;

- bankowości elektronicznej Sez@m, BusinessNet i M@kler;

- bankowości mobilnej;

- płatności "Przelew z BPH" w sklepach internetowych;

- infolinii obsługujących Klientów indywidulanych, biznesowych, korporacyjnych oraz Klientów Biura Maklerskiego.

Jednocześnie bank podkreślił, że niedostępność systemów bankowych nie będzie miała wpływu na transakcję kartami płatniczymi. W tym czasie klienci będą więc mogli płacić nimi w sklepach oraz w internecie, a także wypłacać środki z bankomatów.

To jeszcze nie koniec

Warto podkreślić, że w najbliższy weekend dojdzie jedynie do fuzji prawnej, a nie operacyjnej, która została zaplanowana na później. Czym różnią obydwa pojęcia?

Fuzja prawna oznacza prawne połączenie dwóch podmiotów, związane m.in. z wpisem do rejestru KRS. Fuzja operacyjna to natomiast ujednolicenie produktów, usług i systemów bankowości elektronicznej pod szyldem jednej instytucji finansowej.

Dopiero po zakończeniu fuzji operacyjnej klienci Banku BPH otrzymają więc pełny dostęp do systemu bankowości Aliora oraz do oferowanych przez ten bank produktów. Wówczas będą mogli również korzystać ze stacjonarnych placówek Alior Banku.

Co dalej

Migracja do Alior Banku nie będzie wymagać od klientów podejmowania żadnych działań. Umowy zawarte z Bankiem BPH pozostaną w mocy i nie będą wymagać podpisywania aneksów. Numery rachunków bankowych nie ulegną zmianie. Aktywne będą również wszystkie karty płatnicze, a do autoryzacji transakcji będą służyć niezmiennie te same kody PIN.

Klienci będą korzystać z dotychczasowych systemów bankowości elektronicznej. Nie zmienią się loginy i hasła do nich. Obsługa przeniesionych klientów będzie odbywała się WYŁĄCZNIE w placówkach z logo BPH, oddziały Alior Banku nie będą na razie prowadzić obsługi produktów klientów przejętych z BPH.

Uwaga! Jako, że konta osobiste zostaną przeniesione do Alior Banku, a kredyty mieszkaniowe pozostaną w Banku BPH, przestanie działać usługa automatycznej spłaty rat kredytu. Aby kredyt był spłacany automatycznie, klient będzie musiał ustanowić polecenie zapłaty.

Więcej o: