KNF ukarał InterRisk za zwlekanie z wypłatą odszkodowań z OC. Już po raz siódmy

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk karę w wysokości 100 tys. złotych. Powód? Niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC. To już siódma kara dla od KNF dla InterRisk za takie zachowanie, i trzecia od 2014 r.

KNF zarzuciła także towarzystwu InterRisk nieinformowanie w ustawowym terminie właścicieli samochodów, że odszkodowanie im nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości.

Kara w wysokości 100 tys. zł jest jedną z wyższych, jakie za takie przewinienia nakładała KNF. Komisja wzięła pod uwagę, że InterRisk zostało już wcześniej sześciokrotnie ukarane za nieterminową wypłatę odszkodowań. Łącznie w tamtych przypadkach nałożono kary w wysokości 185 tys. zł.

Jednocześnie Komisja zagroziła, że przy rozpatrywaniu kolejnych podobnych spraw, będzie nakładała na zakłady ukarane już wcześniej znacząco wyższe kary niż dotychczas. Takich towarzystw „na cenzurowanym” jest więcej. Przykładowo, za nieterminową wypłatę odszkodowań KNF już 5 razy karała Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, 5 razy Generali, 5 razy Compensa i 6 razy MTU.

Poniżej wykaz kar od KNF za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Uwaga - tabela zawiera wyłącznie dane z lat 2013-2016. Pełny wykaz kar jest dostępny na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Kary nałożone przez KNF w latach 2013-2016 na zakłady ubezpieczeń za nieterminowe wypłaty odszkodowań z polis OCKary nałożone przez KNF w latach 2013-2016 na zakłady ubezpieczeń za nieterminowe wypłaty odszkodowań z polis OC źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

 

Więcej o: