Czeka nas zaskakująca rewolucja majątkowa. Majątek Polaków do 2040 roku wzrośnie trzykrotnie

Całkowity majątek Polaków za blisko 25 lat będzie wynosić 18 bilionów złotych - wynika z raportu przygotowanego przez PI Research dla BZ WBK. To znaczy, że w 2040 roku będziemy o 70 procent bogatsi, niż teraz. A wszystko dzięki... wyższym spadkom.

Twórcy raportu „Prognoza majątku - jak demografia zmieni aktywa Polaków” szacują, że na dziś, w 2016 roku, Polacy zgromadzili majątek w wysokości 6,5 biliona złotych netto. Składają się na niego nieruchomości (jak mieszkania, ale także ziemia rolna czy działki), oszczędności a także własne firmy. W 2040 roku wartość aktywów netto Polaków - czyli właśnie nasz majątek - ma wzrosnąć aż o 70 procent, i to po uwzględnieniu inflacji. Czyli za niespełna 25 lat majątek Polaków łącznie będzie mieć wartość 18 bilionów złotych, w ujęciu nominalnym wzrośnie trzykrotnie. Dla porównania, PKB Polski, czyli wartość wszystkich towarów i usług, jakie wytworzyła polska gospodarka, wyniósł w ubiegłym roku niespełna 1,8 biliona złotych.

Czekając na spadek

Z raportu wynika, że będziemy bogacić się dzięki oszczędnościom ale także dzięki coraz wyższym spadkom. Analitycy przewidują, że z powodu niekorzystnych procesów demograficznych, czyli starzenia się społeczeństwa, znikać będzie coraz więcej coraz bogatszych gospodarstw domowych. Ich majątek będzie przekazywany w spadkach, których łączna wartość w związku z tym będzie rosła.

Kluczowym elementem przyrostu majątku pojedynczego gospodarstwa domowego stanie się dziedziczenie - realna wartość otrzymywanych spadków wzrośnie prawie trzykrotnie z 61 mld zł w tym roku do 167 mld zł w 2040 r. - mówi Adam Czerniak, główny ekonomista PI Research, jeden z twórców raportu.

Gwałtowną poprawę swoich finansów Polacy zaczną odczuwać od połowy lat 20., kiedy majątek pojedynczego gospodarstwa domowego będzie rósł średnio o 8 tys. złotych rocznie. W latach 30. ten wzrost to będzie już 20 tys. złotych rocznie.

Jak będzie rosnąć majątek gospodarstw domowychJak będzie rosnąć majątek gospodarstw domowych Raport "Prognoza majątku - jak demografia zmieni aktywa Polaków" przygotowany przez PI Research dla BZ WBK

Średni, realny majątek netto na gospodarstwo domowe ma wzrosnąć z 441 tysięcy złotych obecnie do 738 tys. złotych w 2040 roku. Dlaczego? Polskie społeczeństwo się starzeje, co spowoduje spadek liczby gospodarstw domowych, głównie dlatego, że spadać będzie liczba nowych rodzin. Według prognoz GUS, w 2040 roku będzie ich 13,8 miliona, tylko o 1,3 proc. więcej niż teraz i aż o 7,5 proc. mniej, niż w 2030 roku.

Więcej gotówki

Obecnie ponad połowę wartości majątku przeciętnej polskiej rodziny stanowią nieruchomości. Duży udział mają też aktywa finansowe, głównie depozyty. Ciekawy w wyliczeniach autorów raportu jest wysoki udział przedsiębiorstw w ogólnym majątku Polaków. To dlatego, że w ostatnich latach mocno drożała ziemia, co powodowało wzrost wyceny wartości gospodarstw rolnych. Gospodarstwa domowe z terenów wiejskich są najbogatsze.

Analitycy PI Research przewidują, że w kolejnych latach udział nieruchomości i innych rzeczowych aktywów w majątku Polaków będzie spadać - rosnąć będzie wartość oszczędności, także dzięki dziedziczeniu.

 Zobacz także WIDEO: Czy to sposób na bogactwo? Mocz tych indyjskich krów zawiera...

Więcej o: