Dług Skarbu Państwa coraz wyższy. Do biliona brakuje już "tylko" niespełna 90 mld zł

910 mld 750 mln zł - tyle na koniec października wyniósł Dług Skarbu Państwa. Tylko w październiku zadłużenie wzrosło o 8 mld zł. Od początku roku, przez 10 miesięcy, dług urósł o ponad 76 mld zł.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, wzrost długu Skarbu Państwa w październiku o ponad 8 mld zł to przede wszystkim efekt finansowania potrzeb pożyczkowych (+9,7 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+4,0 mld zł). Nie sprzyjały nam też waluty – z powodu osłabienia złotego wobec euro, dolara amerykańskiego, chińskiego juana i franka szwajcarskiego nasz dług urósł o 1,9 mld zł. Z drugiej strony, zmiany stanu na rachunkach budżetowych pozwoliły obniżyć zadłużenie o 3,2 mld zł.

.. źródło: Ministerstwo Finansów

W skali dziesięciu pierwszych miesięcy 2016 r., zadłużenie Skarbu Państwa urosło o 76,2 mld zł. To efekt m.in. finansowania deficytu budżetu państwa (+24,6 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+8,4 mld zł), gromadzenia środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych (+34,9 mld zł) i osłabienia złotego wobec głównych walut (+6,9 mld zł).

Dług Skarbu Państwa w walutach obcych wynosi ok. 307 mld zł, tj. 33,8 proc. łącznego zadłużenia. Strategia Ministerstwa Finansów dotycząca zarządzania długiem zakłada redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem poniżej poziomu 30 proc.

.. źródło: Ministerstwo Finansów

Sam wzrost zadłużenia Skarbu Państwa, nominalnie, nie jest niczym złym. Problem pojawia się jednak, gdy dług rośnie szybciej niż PKB. Jak wynika z danych Eurostatu, polski dług publiczny na koniec II kwartału br. wyniósł 977,8 mld zł, czyli 53,8 proc. PKB. Jeszcze na koniec I kwartału ta relacja wynosiła 52,1 proc., a rok temu 51,1 proc. Spośród krajów unijnych, szybciej zadłużenie przyrasta tylko Grecji, Łotwie i Portugalii.

.. źródło: Eurostat

 

.. źródło: Eurostat

Czytaj więcej: Pięć pierwszych z brzegu informacji, które opisują polską gospodarkę rok po wyborach

Więcej o: