Polacy na potęgę wykupują prywatne polisy zdrowotne. Powodem m.in. "trwające zmiany w ochronie zdrowia"

Na koniec III kw. 2016 r. prywatne ubezpieczenie zdrowotne posiadało ok. 1,76 mln osób - podała Polska Izba Ubezpieczeń. Oznacza to wzrost aż o 28 proc. w ciągu roku.

Jak informuje PIU, na koniec września 2016 r. ok. 1,41 mln Polaków było objętych polisami grupowymi. Kolejnych ok. 350 tys. osób posiadało ubezpieczenia indywidualne. Łącznie - 1,76 mln osób. W ciągu 12 miesięcy (3 ostatnie miesiące 2015 r. i 9 miesięcy 2016 r.) przybyło ponad 383 tys. Polaków z prywatnymi polisami zdrowotnymi.

- Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są w Polsce najczęściej elementem świadczeń socjalnych. Rosnące kolejki do specjalistów i niepewność związana z trwającymi zmianami w ochronie zdrowia, powodują większe zainteresowanie klientów prywatnymi ubezpieczeniami w coraz szerszym zakresie - mówi Dorota M. Fal,  doradca zarządu PIU ds. ubezpieczeń zdrowotnych. - Rośnie też zainteresowanie polisami lekowymi, które uniezależniają nasze wydatki na leki od zmian związanych z ich refundacją – dodaje Fal.

Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia, widzi też inną przyczynę tych wzrostów. - Czynnikiem mającym duży wpływ na wynik sektora jest też rosnące zainteresowanie rozwiązaniami grupowymi ze strony firm, które do tej pory nie były kojarzone z oferowaniem pracownikom prywatnej opieki zdrowotnej. Dotyczy to nie tylko sektora MSP. W drugim półroczu 2016 zauważyliśmy 30-procentowy wzrost zapytań ze strony administracji publicznej, w porównaniu do pierwszych miesięcy minionego roku. Polisami zdrowotnymi zaczynają interesować się pracownicy samorządów, urzędów, jednostek edukacyjnych czy firm komunalnych - komentuje Jackiewicz.

Inna sprawa, że ubezpieczenia zdrowotne są coraz tańsze. O ile dynamika przyrostu osób z polisami w badanym roku wynosiła 24 proc. dla ubezpieczeń grupowych i 43 proc. dla ubezpieczeń indywidualnych, o tyle składka przypisana brutto (czyli po prostu suma składek) wzrosła „jedynie” o 12 proc. w obu przypadkach. Łącznie składka przypisana brutto z tytułu polis zdrowotnych sięgnęła na koniec III kw. 2016 r. 399 mln zł wobec 356 mln rok wcześniej.

 

Liczba osób posiadających dodatkowe ubezpieczenie zdrowotneLiczba osób posiadających dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne źródło: oprac. własne na podst. danych PIU

 

Więcej o: