Powstanie centralny rejestr danych kontaktowych, e-maili i telefonów Polaków

Urzędnicy, z każdego poziomu administracji, mają mieć dostęp do numerów telefonów i e-maili Polaków. Taką zmianę w Systemie Rejestrów Państwowych proponuje resort cyfryzacji.

Obejmujący kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry System Rejestrów Państwowych (SRP) zostanie naprawiony i wzbogacony o nowe funkcje.

Wiceminister cyfryzacji Karol Okoński poinformował, że zmiany będą prowadzone kilkutorowo. Wyjaśnił, że wdrożonych ma być 137 modyfikacji, są to m.in. nowe usługi na potrzeby realizowanych projektów (np. mDokumenty), kolejne zmiany ergonomiczne systemu czy zmiany w panelu użytkownika. Pierwszy etap procesu zaplanowano na 12 maja.

Dane kontaktowe dostępne urzędnikom?

Modyfikacje Systemu Rejestrów Państwowych budzą jednak kontrowersje. Chodzi na przykład o Rejestr Danych Kontaktowych, który ma gromadzić numer telefonu, e-mail czy adres zamieszkania obywatela. Dane miałyby być udostępniane różnym podmiotom administracji państwowej.

Cytowana przez Portalsamorzadowy.pl Barbara Gubernat z biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę, że nie wiadomo, jaka miałaby być podstawa prawna tych zmian. Jej zdaniem, wszystkie modyfikacje dotyczące rejestrów państwowych, które wiążą się z przekazywaniem danych pomiędzy różnymi podmiotami, muszą mieć umocowanie w przepisach powszechnie obowiązujących.

Gubernat dodaje, że nie ma w Polsce powszechnego obowiązku posiadania telefonu czy e-maila.

Wiceminister Okoński uspokaja, że wprowadzenie danych do rejestru ma być dobrowolne. Obywatel byłby zachęcany do udostępnienia danych, co miałoby mu ułatwić kontakt z administracją publiczną różnych szczebli.

Resort cyfryzacji planuje ponadto integrację rejestrów dowodów osobistych z rejestrem sprawców przestępstw na tle seksualnym, zmiany umożliwiające zameldowanie drogą elektroniczną, a także tzw. parentyzację, czyli powiązanie dziecka z rodzicami poprzez ustanowienie w bazie jednoznacznego związku pomiędzy numerami PESEL rodziców i dzieci.

Korzyści z SRP

System Rejestrów Państwowych uruchomiono 1 marca 2015 roku. Połączył on kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. Znalazły się w nim m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. 

Utworzenie SRP doprowadziło do odmiejscowienia niektórych czynności urzędowych, na przykład złożenia wniosku o dowód osobisty czy wydania aktu urodzenia, ślubu czy zgonu. Wcześniej można było to zrobić tylko w miejscu zameldowania.

Rozwiązanie to posłużyło w zeszłym roku do załatwienia niemal 25 mln spraw, a resort cyfryzacji zapowiada, że będzie ich znacznie więcej. W przyszłości bowiem SRP ma być rozszerzony o dane paszportowe, spisu wyborców, a nawet realny skład gospodarstw domowych

***

Zobacz też, jakich błędów unikać w budowaniu własnego biznesu. O swoich doświadczeniach opowiadają m.in. prof. Andrzej Blikle i projektantka mody Joanna Klimas:

Więcej o: