Rząd rozważa podniesienie progów dochodowych w programie 500 plus. Kwota świadczenia bez zmian

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2018 r. koszt programu 500 plus wzrośnie do 24 mld zł. Pierwszych zmian regulujących dostęp do świadczenia możemy się spodziewać od 2019 r.

- Myślę, że koszt programu 500 plus w przyszłym roku będzie wyższy niż w tym, szacuję go na ok. 24 mld zł - powiedziała w środę PAP Biznes minister Rafalska.

To więcej o niemal miliard złotych w porównaniu do wyliczeń na rok bieżący, które wynoszą 23,1 mld zł.

Rafalska dodała, że pierwsze rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące zapewnienia tych środków w budżecie na 2018 r. rozpoczną się w maju. Wydaje się, że będą miały jedynie charakter formalny, ponieważ ministerstwo finansów po prostu będzie musiało znaleźć pieniądze na flagowy program PiS.

- Te środki się znajdą, nie obawiam się o to. Podobnie jak o finansowanie w tym roku, nawet jeżeli koszt tegoroczny przekroczy zakładane 23,1 mld zł. Są rezerwy - powiedziała minister rodziny.

Przy okazji Rafalska zapowiedziała zmianę, która najbardziej interesuje świadczeniobiorców. Jej resort rozważa wprowadzenie od 2019 roku waloryzacji progu dochodowego branego pod uwagę przy pierwszym dziecku. Wysokości samego świadczenia ma pozostać bez zmian.

- Jeśli będą zmiany to w kryterium na pierwsze dziecko. Zostanie ono podniesione, zgodnie z rosnącymi wynagrodzeniami, aby liczba beneficjentów nie malała. Wysokość świadczenia nie będzie zmieniana, to jest wystarczająca kwota - tłumaczyła minister.

Obecnie obowiązujące kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia również na pierwsze dziecko wynosi 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeżeli jedno dzieci jest niepełnosprawne.

Zobacz też: Schetyna o 500 plus: wzmocnimy program i rozszerzymy wsparcie na pierwsze dziecko

Schetyna o 500 plus: wzmocnimy program i rozszerzymy wsparcie na pierwsze dziecko