Pod koniec roku emigranci przesłali do Polski 4,2 mld zł. Ci z Wielkiej Brytanii mniej niż zwykle

Z najnowszego Bilansu Płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2016 r. przygotowanego przez NBP wynika, że pod koniec ubiegłego roku Polacy pracujący poza granicami przesłali do kraju 4,2 mld zł. To więcej niż rok wcześniej. Zaszła jednak pewna zmiana.

Osoby, które zdecydowały się na dłuższy wyjazd (tzw. emigranci długookresowi), przekazały do Polski o 0,1 mld zł mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Za to ci, którzy wyjechali na krótko, przekazali o 0,2 mld zł więcej.

Zdaniem ekonomistów z NBP wzrost w przypadku drugiej grupy wynika w głównej mierze ze wzrostu przekazów od Polaków pracujących w Niemczech (po części również w Norwegii). W przypadku pracowników długookresowych, zanotowany spadek w najwyższym stopniu dotyczył Wielkiej Brytanii (w znacznie mniejszym stopniu Irlandii).

- Mimo różnic ogólna wartość środków przekazywanych do Polski nie wskazuje na zmianę trendu. Od początku 2014 r. środki napływające do kraju z tytułu pracy
Polaków za granicą utrzymują się na stabilnym poziomie. Również kwota zanotowana w IV kwartale 2016 r. jest kontynuacją tej tendencji - czytamy w reporcie.

Polacy na emigracji

Najnowsze badania GUS dotyczące skali polskiej emigracji zarobkowej pochodzą z września 2016 r. Opisują jednak jej wymiar do końca 2015 r. W kontekście wyników raportu NBP należy więc poniższe dane traktować poglądowo.

Szacuje się, że w końcu 2015 roku poza granicami kraju przebywało czasowo około 2,4 mln Polaków. To o 77 tys. więcej niż w 2014 roku. Oznacza to, że mimo relatywnie poprawiającej się sytuacji gospodarczej oraz wolno, ale systematycznie spadającego bezrobocia, wciąż liczna grupa wybierała życie na obczyźnie.

Nasze ulubione kierunki to przede wszystkim bogate kraje UE. W 2015 r. nadal najwięcej osób przebywało w Wielkiej Brytanii (720 tys.), Niemczech (655 tys.), Holandii (112 tys.) oraz w Irlandii (111 tys.) i we Włoszech (94 tys.).

W 2015 r. odnotowano znaczący wzrost liczby Polaków przebywających w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii, czyli w głównych krajach docelowych emigracji z Polski w ostatnich latach.

Spośród krajów UE niewielki wzrost liczby Polaków zaobserwowano również w Belgii, Holandii, Szwecji, Austrii, Danii oraz Francji. Jednocześnie nastąpił dalszy wzrost liczby osób przebywających w krajach europejskich nienależących do UE, w tym w Norwegii – w 2015 r. przebywało w tym kraju 84 tys. osób.

+++