PKB Polski w górę o 4 procent. Ale inwestycje nadal na minusie

W połowie maja Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w I kw. 2017 r. PKB w Polsce urosło aż o 4 proc. rok do roku. Teraz GUS pokazał szczegółowe dane dotyczące polskiego wzrostu gospodarczego.

Wzrost PKB w I kw. 2017 aż o 4 proc. był wynikiem nieco lepszym od oczekiwań. Spekulowaliśmy wówczas (GUS podał samą liczbę, bez szczegółowych danych), że polskiej gospodarce mogła pomóc lepsza koniunktura w polskim przemyśle i budownictwie, rosnące wydatki konsumentów napędzane przez wzrost płac i programy socjalne, a także korzystny układ kalendarza - o 2 dni robocze więcej niż w I kw. 2016 r. oraz fakt, że w 2016 r. Wielkanoc wypadała w marcu (czyli w pierwszym kwartale), a w tym w kwietniu (czyli w 2017 r. ewentualny efekt urlopów w tym okresie może rzutować na wyniki polskiego PKB w drugim kwartale).

Teraz już nie trzeba spekulować, gdyż GUS podał szczegółowe dane o polskim PKB w I kw. br.

Inwestycje nadal są na minusie, choć już zdecydowanie nie tak wyraźnym jak w 2016 r. W porównaniu z I kw. 2016 r. nakłady inwestycyjne firm w Polsce spadły o 0,4 proc.

.. źródło: GUS

Z drugiej strony, kwartał do kwartału inwestycje są na lekkim plusie. 

PKB w I kw. br. było napędzane m.in. przez wzrost konsumpcji gospodarstw domowych. Spożycie w tym sektorze wzrosło o 4,7 proc. rdr.

Dane GUS potwierdzają też ożywienie w przemyśle i budownictwie. W tych sektorach koniunktura w I kw. 2017 r. poprawiła się kolejno o 7,2 proc. i 4,6 proc. Także handel i naprawy oraz transport i gospodarka magazynowa zanotowały imponujące wzrosty, odpowiednio o 6,4 proc. i 13,3 proc. rdr.

Więcej o: