Rząd przyjął uchwałę dotyczącą najważniejszych dróg. Ma być więcej pieniędzy na ich budowę. Aż o 28 mld zł

We wtorek rząd przyjął uchwałę podnoszącą budżet przeznaczony na budowę nowych dróg krajowych ze 107 do 135 mld zł. Dodatkowe pieniądze mają pójść głównie na budowę brakujących odcinków szlaku Via Carpatia na wschodzie Polski.

Nowa uchwała rządu zmienia uchwałę w sprawie „Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023”. Nie jest ona zbyt rozbudowana. Najważniejszy fragment mówi o zwiększeniu ogólnego limitu środków Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), przeznaczonych na realizację nowych zadań inwestycyjnych na drogach krajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – ze 107 do 135 mld zł.

Rząd wskazuje, skąd mają być wzięte dodatkowe pieniądze. - Będą pochodzić z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek (głównie od międzynarodowych instytucji finansowych), obligacji oraz opłaty elektronicznej – czytamy w komunikacie Rady Ministrów.

Zobacz też: Mapy stanu budowy dróg w województwach

Rząd wyraźnie również tłumaczy, dlaczego budżet KFD trzeba powiększyć. - Wzrost tych środków jest niezbędny ze względu na konieczność podjęcia wzmożonych działań inwestycyjnych na terenie wschodniej Polski – przez realizację brakujących odcinków szlaku Via Carpatia w ciągu S 19 – wyjaśnia.

Via Carpatia to, zdaniem rządu, kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem Europy północnej i południowej, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji.

Czytaj też: Drogowcy zaskoczą w środku lata

- Zaletami tej inwestycji będzie m.in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień międzynarodowej wymiany handlowej oraz wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Nowy ciąg komunikacyjny stworzy możliwość otwarcia na inne kraje w ramach Unii Europejskiej oraz spoza UE, takie jak Turcja, Ukraina, czy kraje bałkańskie – czytamy w komunikacie.

11,5 tony na oś

W nowej uchwale zobowiązano również ministra od spraw transportu do opracowania odrębnego programu wieloletniego zapewniającego dostosowanie dróg krajowych, zarządzanych przez GDDKiA, do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś. To z kolei pochodna toczącego się w Komisji Europejskiej postępowania dotyczącego wdrożenia w Polsce dyrektywy 96/53/WE ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych maksymalnych dopuszczalnych wymiarów w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalnego dopuszczalnego obciążenia w ruchu międzynarodowym.

Magazyn Porażka: Media kreują wyspy szczęśliwości, które dla wielu są po prostu nieosiągalne [NEXT TIME]

Więcej o: