Milionerzy zagarniają świat. Liczby, które podają analitycy nie zostawiają złudzeń

W globalnej skali milionerzy posiadają już 45 proc. bogactwa, a ich udział ciągle rośnie. W Europie Wschodniej to już 52 proc. Najwięcej milionerów żyje jednak w USA.

Milionerzy reprezentują mniej niż 1 proc. światowej populacji. Firma doradztwa strategicznego Boston Consulting Group w raporcie Global Wealth 2017 szacuje ich liczbę na 17,9 mln. Najwięcej z nich – 7,6 mln – mieszka w Ameryce Północnej; po 3,8 mln w Azji Pacyficznej i Europie Zachodniej. Kolejne miejsca zajmują: Japonia - 1,2 mln, Bliski Wschód i Afryka - 0,8 mln, Ameryka Łacińska - 0,5 mln, Europa Wschodnia 0,2 mln. Całościowo, liczba milionerów wzrosła od zeszłego roku o 8 proc.

Łączny ich majątek to ok. 75 bilionów dolarów, czyli 45 proc. ze 167 bilionów posiadanych przez wszystkich ludzi na Ziemi. W tej liczbie 28 proc. przypada „zwykłym” milionerom, 9 proc. osobom posiadających 20-100 mln dolarów, a 8 proc. osobom o majątku powyżej 100 mln.

W Ameryce Północnej milionerzy posiadają największą przewagę nad resztą społeczeństwa. Stosunek ich majątku do sumy wszystkich majątków osobistych wynosi aż 61 proc. Na drugim miejscu pod względem nierówności majątkowych plasuje się region Bliskiego Wschodu i Afryki: majątek milionerów to 54 proc. Następne w kolejności są: Europa Wschodnia (52 proc.), Ameryka Łacińska (46 proc.), Azja Pacyficzna (43 proc.), Europa Zachodnia (30 proc.) i Japonia (23 proc.).

Będzie 51 proc.

BCG przewiduje, że w 2021 r. odsetek majątku posiadanego przez milionerów przekroczy 51 proc. W większości regionów sprawdza się zasada, że im większy majątek, tym szybszy wzrost jego wartości. Według raportu łączny majątek właścicieli dóbr o wartości mniejszej niż 1 mln ma do 2021 r. wzrosnąć o 3,7 proc. W przypadku osób o majątku 1-20 mln, prognozowany wzrost to 7,9 proc. Dla majątku 20-100 mln: 10,2 proc., a dla majątku powyżej 100 mln niewiele mniej bo 9,1 proc. Stosunkowo wyrównane prognozy dotyczą tylko Japonii (rozbieżności od 1,4 do 3,4 proc.) i Europy Wschodniej (od 4,5 do 6,5 proc.).

Magazyn Porażka: Media kreują wyspy szczęśliwości, które dla wielu są po prostu nieosiągalne [NEXT TIME]