Przy KNF powstaje oficjalny rejestr instytucji pożyczkowych. Bez wpisu ani rusz

Na mocy wprowadzonej w sobotę 22 lipca nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, w Komisji Nadzoru Finansowego powstaje rejestr instytucji pożyczkowych. "Ta regulacja okroi rynek z pseudofirm" - cieszy się branża.

W sobotę 22 lipca w życie weszła ustawa o kredycie hipotecznym. Wprowadziła ona sporo ważnych zmian w tych zobowiązaniach – m.in. w kwestii opłat za wcześniejszą spłatę, ochrony kredytobiorców czy polityki informacyjnej banków. O wszystkich zmianach przeczytasz tutaj.

Przy okazji jednak ustawy o kredycie hipotecznym, ustawodawca „przemycić” nowelizacje kilku innych ustaw, m.in. ustawy o kredycie konsumenckim. Jedna z tych zmian utworzyła przy Komisji Nadzoru Finansowego rejestr instytucji pożyczkowych.

Każda firma pożyczkowa, która chciałaby rozpocząć w Polsce działalność, będzie musiała wpisać się do rejestru w KNF. Instytucje pożyczkowe już działające w Polsce na zawnioskowanie o wpis do rejestru mają czas do 22 stycznia 2018 r. (czyli pół roku od momentu powołania do życia rejestru). Bez tego nie będzie możliwe legalne prowadzenie działalności.

W przypadku nowych firm pożyczkowych KNF będzie miała 14 dni na wpis do rejestru instytucji pożyczkowych. Z kolei firmę działającą już przed 22 lipca Komisja będzie mogła wpisać do rejestru nawet po sześciu miesiącach od złożenia wniosku. Dodając 6 miesięcy czasu dla firm pożyczkowych na zawnioskowanie o wpis do rejestru i tyle samo na zaakceptowanie wniosku przez KNF, najpóźniej za rok gotowy będzie pełny wykaz firm pożyczkowych, które mogą działać w Polsce legalnie.

Do wniosku konieczne będzie dostarczenie dokumentów zaświadczających m.in. o niekaralności zarządu, o formie prowadzenia działalności (wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) czy o wysokości kapitału zakładowego (min. 200 tys. zł).

Co jednak niezwykle istotne – choć KNF będzie mogła daną firmę wykreślić z rejestru, jeśli ta przestanie spełniać te minimalne ustawowe wymogi dla obecności na liście (czyli np. gdy w zarządzie znajdzie się osoba karana), to jednak Komisja nadal nie będzie sprawowała nad firmami pożyczkowymi takiej kontroli jak np. nad bankami.

Branża popiera

Oczywiście rejestr instytucji pożyczkowych będzie „do wglądu” na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. - Dzięki Rejestrowi konsumenci będą w stanie zweryfikować, czy firma pożyczkowa, z których usług chcą skorzystać, działa zgodnie z obowiązującym prawem, tym samym unikając wplątania się w spiralę zadłużenia - komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.

Z utworzenia rejestru instytucji finansowych cieszy się Jarosław Ryba, prezes Związku Firm Pożyczkowych (notabene, Związek sam prowadził swój „rejestr firm pożyczkowych”, ale też był nieobowiązkowy i nieoficjalny). - Ta regulacja okroi rynek z pseudofirm, które chcą pozostawać w cieniu. Będą obawiały się rejestracji i ujawnienia swojej działalności. To bardzo dobra informacja dla wiodących, transparentnych firm reprezentowanych przez Związek. Liczymy, że organy Państwa zyskają pełną wiedzę na temat liczebności sektora i będą mogły prowadzić kontrole w firmach działających lokalnie, gdzie mogą być nieprawidłowości – mówi Ryba. I dodaje: - Rejestr KNF to też jednoznaczny dowód na to, że zakończyła się 4-letnia regulacja branży i instytucje pożyczkowe są pełnoprawnym uczestnikiem systemu finansowego w Polsce. 

Przez ostatnie lata faktycznie branża została objęta wieloma regulacjami. To m.in. limit kosztów pozaodsetkowych (25 proc. kwoty pożyczki plus 2,5 proc. za każdy miesiąc umowy), zakaz „rolowania” pożyczek, konieczność przedstawiania tzw. formularza informacyjnego ze wszystkimi kosztami, konieczność raportowania o reklamacjach do Rzecznika Finansowego, czy wymienione już wcześniej zobligowanie firm pożyczkowych do działania wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obowiązek posiadania kapitału zakładowego w wysokości min. 200 tys. zł albo wymóg niekaralności zarządów.

***

Więcej o: