Ruszyły inwestycje samorządów. Ministerstwo Finansów sygnalizuje ich wzrost aż o 24 procent

Piotr Skwirowski
Sektor instytucji rządowych i samorządowych w II kw. 2017 r. odnotował deficyt w wysokości 6,1 mld zł (tj. 1,3 % PKB), oraz nadwyżkę pierwotną w wysokości 2,2 mld zł (tj. 0,5 % PKB ) - poinformował resort finansów.

- W II kwartale 2017 r. dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg zasad ESA2010) wyniosły 188,1 mld zł (tj. 39,7 proc. PKB) i były wyższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie roku poprzedniego o 7,5 proc. r/r, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu dochodów z podatków o 10,3 proc. r/r – czytamy w opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów „Informacji kwartalnej o stanie finansów publicznych w II kwartale 2017 r.”.

Podatki podciągają dochody

Największy udział we wzroście dochodów  podatkowych miały dochody z VAT (8,0 proc. PKB), które w II kw. 2017 r. były o 12,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. Resort finansów twierdzi, że na dobre wykonanie VAT wpływ miał wzrosty nominalnej sprzedaży detalicznej oraz produkcji sprzedanej. Dopiero w dalszej kolejności wymienia uszczelnienie systemu podatkowego. – Oprócz czynników makroekonomicznych, widoczne były efekty zmian w przepisach podatkowych uszczelniających system poboru VAT – pisze resort finansów.

Dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych z PIT wyniosły w II kw. 2017 r. 21,9 mld zł i były wyższe o 9,1 proc. r/r. Ten przyrost to efekt wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent. - Dobra sytuacja na rynku pracy przełożyła się na wysokie dochody ze skali podatkowej (wzrost o 10,5 proc. r/r). Wysokie były również wpływy od osób prowadzących działalność gospodarczą – czytamy w informacji Ministerstwa Finansów.

Dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych z CIT wyniosły w II kw. 2017 r. 6,0 mld zł i były wyższe o 9,1 proc. r/r. Wpływy od banków i pozostałych instytucji finansowych wzrosły o 3,6 proc. r/r, zaś wpływy od pozostałych przedsiębiorstw o 10,1 proc. r/r. - W II kw. 2017 r. wynik finansowy brutto przedsiębiorstw niefinansowych wg GUS zwiększył się o 4,1 proc. r/r, a zysk brutto tych podmiotów spadł o 1,5 proc. r/r. Natomiast wynik finansowy brutto banków w II kw. 2017 r. spadł o 18,0 proc. – wylicza Ministerstwo Finansów. I tłumaczy, że na osłabienie zyskowności banków wpływ ma „ograniczenie możliwości generowania przychodów z podstawowej działalności bankowej w warunkach niskich stóp procentowych”.

Dochody z akcyzy wyniosły 17,8 mld zł i były wyższe o 6,3 proc. r/r. - Wysokie w tym okresie było tempo zmian dochodów z akcyzy od paliw silnikowych i samochodów osobowych, które wyniosło odpowiednio 9,4 proc. i 10,8 proc. r/r. Niskie dochody zanotowano z akcyzy od piwa (spadek o 2,5 proc.). Dostawy tego wyrobu na rynek wg GUS w II kw. 2017 r. zmniejszyły się o 4,3 proc. Natomiast produkcja piwa w II kw. spadła o 4,7 proc. r/r – czytamy w dokumencie Ministerstwa Finansów.  

Wydatki rosną, inwestycje publiczne mocno w górę

W II kw. 2017 r. wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosły 194,2 mld zł (tj. 40,9 proc. PKB i były wyższe o 4,1 proc. r/r. - Największy udział w wydatkach sektora mają świadczenia społeczne, wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami) oraz wydatki na zakup towarów i usług – pisze resort finansów.

Mocno odbiły w górę inwestycje publiczne. - W II kw. br., po siedmiu spadkowych kwartałach, nastąpiło wyraźne odbicie wydatków inwestycyjnych sektora instytucji rządowych i samorządowych aż o 13,1 proc. r/r. – informuje Ministerstwo Finansów. - Wzrost inwestycji wynikał głównie ze wzrostu wydatków inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, które w ujęciu kasowym wzrosły o 24,1 proc. r/r. – dodaje. I tłumaczy, że związane było to z wyższym wykorzystaniem pieniędzy z UE. - Natomiast nakłady inwestycyjne w budżecie państwa spadły w ujęciu kasowym o 0,7 proc. r/r. – informuje resort finansów.

Ciągle kiepsko wyglądają też inwestycje prywatne, tym jednak w swoim dokumencie Ministerstwo Finansów nie zajmuje się.

Sektor publiczny z deficytem, dług rośnie

W sumie złożyło się to na 6,1 mld zł (tj. 1,3 % PKB) deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w II kw. 2017 r. Ministerstwo Finansów informuje też jednak, że sektor osiągnął nadwyżkę pierwotną. Owa nadwyżka pokazuje, że gdyby nie koszty obsługi długu, sektor publiczny miałby nadwyżkę - jego dochody byłyby wyższe od wydatków.

Resort informuje też, że na koniec II kwartału 2017 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 1 bln 16 mld zł i w porównaniu z końcem I kwartału 2017 r. wzrósł o 3 mld zł (0,3 proc.). Aż 947,1 mld zł z łącznej kwoty długu przypada przy tym na sektor rządowy (wzrost o 4,0 mld zł w II kwartale br.).

Emilian Kamiński: Żeby nie być frustratem, zacząłem sam organizować sobie życie [NEXT TIME]

Więcej o: