Spadek Polski w światowym rankingu łatwości płacenia podatków

Piotr Skwirowski
Najłatwiej podatki płaci się Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Hong Kongu. Polska znalazła się na 51 miejscu w najnowszej edycji raportu "Paying Taxes", przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Bank Światowy

Najnowsza edycja rankingu przyjazności systemów podatkowych dotyczy zeszłego roku. PwC i Bank Światowy przebadały systemy podatkowe w 189 krajach. Porównały: liczbę płatności podatkowych w ciągu roku, czas, jaki firma musi poświęcić na wypełnienie formalności podatkowych, a także całkowitą wysokość obciążeń podatkowych.

Polska cztery pozycje w dół

Polska zajęła 51 miejsce. To spadek o cztery pozycje w porównaniu z poprzednią edycją rankingu.

- Pomimo zmniejszenia się szacowanej liczby godzin poświęcanej przez polskich podatników na realizację obowiązków podatkowych, w relacji do świata proces upraszczania podatków przebiega wolniej – tłumaczą autorzy rankingu.
Z rankingu wynika, że przeciętnie polski przedsiębiorca musiał dokonać w 2016 r. 7 płatności podatku (tak jak rok wcześniej), poświęcając 260 godzin rocznie na spełnienie wszystkich podatkowych wymogów (poprzednio 271). Całkowita stopa podatkowa dla Polski wynosi 40,5 proc. (w poprzednim badaniu 40,4 proc.). 

Autorzy raportu oceniają, że na tle danych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska wypada stosunkowo dobrze pod względem liczby rocznych płatności. Średnia dla UE i EFTA to 12. Nieco większe różnice są widoczne w przypadku liczby godzin spędzonych na sprawach podatkowych (w UE i EFTA 161). Poniżej unijnej średniej wypadamy z naszą łączną stopą podatkową. Średnia w UE i EFTA to 39,6 proc.

Po uszczelnieniu, pora na uproszczenia systemu podatkowego?

- Prosty i przyjazny system podatkowy to niewątpliwie jeden z filarów rozwoju przedsiębiorczości. Ale równie istotnym filarem jest zaufanie do państwa w zakresie skuteczności i możliwości przeciwdziałania patologiom. Ostatnie lata w Polsce to nacisk na walkę z mafiami gospodarczymi – wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych i poprawa efektywności kontroli, to aktualnie jeden z głównych mierników sukcesu państwa – komentuje Tomasz Barańczyk, partner zarządzający działem prawno-podatkowym PwC. - Potrzeba gospodarcza siłą rzeczy wymusiła, że temat uproszczeń systemu podatkowego nie był dotychczas priorytetem. Niemniej jednak sukcesy w walce z patologiami dają dobry fundament, aby zacząć przebudowywać system podatkowy w sposób przyjazny przedsiębiorcom - dodaje.

Zdaniem Barańczyka w nadchodzących latach to właśnie umiejętne upraszczanie podatków powinno być dodatkowym miernikiem sukcesu, który utrzyma korzystny klimat wokół inwestycji i rozwoju gospodarczego.

Katar na czele, Wenezuela zamyka stawkę

Pierwsze miejsce w zestawieniu Paying Taxes 2018 zajął – tak jak w poprzednich edycjach – Katar, a ostatnie Wenezuela. W Katarze przedsiębiorca dokonywał średnio 4 płatności podatku rocznie. Poświęcał na to 41 godzin. Natomiast łączna stopa podatkowa płaconych przez niego podatków to 11,3 proc. Dla odmiany w Wenezueli przedsiębiorca miał na głowie 70 płatności podatku, poświęcał na to 792 godziny i płacił łącznie 65 proc. podatku.

PwC i Bank Światowy policzyły też średnią dla wszystkich przebadanych systemów podatkowych. Wyszło im, że średnio podatnicy na świecie spędzają 240 godzin na wypełnienie obowiązków podatkowych i wykonują 24 płatności. Z kolei średnia całkowita stopa podatkowa dla wszystkich przebadanych państw to 40,5 proc.