Cztery nowe państwa chcą przystąpić do Via Carpatia. Wkrótce ważna decyzja Unii

Robert Kędzierski
Projekt budowy jednej z najważniejszych dróg w Europie, przechodzącej przez całą Polskę, zyskał nowych sprzymierzeńców. To może pomóc w terminowej realizacji inwestycji.

Andrzej Adamczyk, szef resortu infrastruktury, poinformował o postępach w pracach nad szlakiem Via Carpatia, jednym z najważniejszych w Europie, który ma stworzyć połączenie od Litwy przez Polskę po Grecję. Za kilka tygodni kolejne cztery kraję mają zadeklarować chęć partycypacji w projekcie. Są to: Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja  oraz Serbia. 

Decyzja o przystąpieniu do inwestycji, której ideę opracowano w 2006 roku w Polsce, może pomóc w zapewnieniu unijnych środków. Via Carpatia ma bowiem wkrótce zostać wpisane do programu TEN-T. 

Transeuropejska sieć transportowa zakłada budowę sieci połączeń drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych. Kiedy Via Carpatia trafi do TEN-T zyskamy pewność, że wszystkie odcinki szlaku będą dofinansowane przez Unię.

Via Carpatia w Polsce

Polska część szlaku ma liczyć ok. 700 km. Będzie przebiegać przez całe terytorium kraju - przez Białystok, Lublin i Rzeszów. Większość tej trasy stanowić będzie droga krajowa S19. Zakończenie budowy Via Carpatia w Polsce przewiduje się na rok 2025. 

Ministerstwo infrastruktury zapewnia, że ma już całość środków na budowę Via Carpatia na terenie Polski - około 700 km ma kosztować 30 mld złotych. Pomogą na pewno pieniądze zebrane przez BGK z ostatniej emisji obligacji. 

Prace nad budową Via Carpatia w Polsce zintensyfikowano w zeszłym roku. W październiku podpisano umowy dotyczą fragmentu Kraśnik - Lasy Janowskie. W grudniu oddano liczący 6,3 km fragment drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów. Na początku lutego podpisana została umowa na wykonanie koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz, a dla dwóch kolejnych odcinków wybrano najkorzystniejsze oferty. Jednocześnie trwają prace nad "odnogami" S19 takimi jak trasa S17. 

Katarzyna Drewnowska: Założyłam firmę, żeby wydać książkę Nigelli Lawson [NEXT TIME]

Za: logistyka.wnp.pl

Więcej o: