Nowe zasady nagradzania w Krajowej Administracji Skarbowej. Żart, który nie wszystkim się spodobał

Piotr Skwirowski
Administracja skarbowa od dawna narzeka na niskie płace i brak podwyżek. Niejako w odpowiedzi na te głosy na stronie forum pracowników Krajowej Administracji Skarbowej Skarbowcy.pl opublikowano "Zarządzenie nr 36B szefa Krajowej Administracji Skarbowej" w sprawie zasad przyznawania nagród. Tyle, że był to żart.

- W związku z brakiem środków na zwiększenie poziomu wynagrodzeń w Krajowej Administracji Skarbowej mimo nakładania nowych zadań na członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w KAS, oraz zwiększającą się liczbą nierozstrzygniętych naborów w KAS, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązania systemowego powodującego zdecydowanie większą motywację do pozostawania w stosunku pracy oraz przystępowania do naborów - czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia.

Nawet 1 mln zł do wylosowanych pracowników

Napisano w nim też, że środki przeznaczone na nagrody kwartalne zgodnie z ustawą o służbie cywilnej będą teraz dzielone w administracji skarbowej wedle nowych zasad. Połowa będzie dzielona jak dotąd między wszystkich pracowników, natomiast pozostała część będzie wśród nich losowana. Pieniądze trafią do trzech wylosowanych pracowników podlegających każdej z 16 izb administracji skarbowej. Szczęśliwcy będą musieli podpisać zobowiązanie do dalszego zatrudnienia w izbie administracji skarbowej „przez okres 5 lat, pod rygorem zwrotu otrzymanej nagrody”.

Imponująca jest wysokość przewidzianych nagród. - Wejście w życie zasad podziału nagród określonych w zarządzeniu spowoduje, że wylosowani pracownicy otrzymywaliby nagrody w wysokości przekraczającej 1 mln złotych, co skutecznie zachęciłoby do starań o zatrudnienie w KAS, a w przypadku osób już zatrudnionych, do pozostawania w stosunku pracy - napisali w uzasadnieniu autorzy zarządzenia.

Dodali, że wypłata wylosowanych nagród nie ma wpływu na budżet państwa. Chodzi o to, że będą one pochodzić z puli pieniędzy i tak już na nagrody przeznaczonych. Pula ta będzie jedynie inaczej dzielona niż dotychczas.

- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie po raz pierwszy do podziału nagród za kwartał poprzedni dokonywany w kwartale, w którym zarządzenie weszło w życie - to już cytat z projektu.

Zarządzenie z 1 kwietnia 2018 r.

I tu jest pies pogrzebany. Zarządzenie nosi bowiem datę 1 kwietnia 2018 r. Jest to zatem żart primaaprilisowy, jaki pracownikom skarbówki, zrobili zarządzający forum Skarbowcy.pl.

Niektórym żart ten się spodobał. - Dobre, dobre - skomentowali.

Nie wszystkim jest jednak do śmiechu.

- To nagród do tej pory nie przyznawano losowo? - pyta jeden z czytelników Skarbowcy.pl.

Żart bardzo nie na miejscu

- Jeżeli naprawdę jest to żart z okazji 1 kwietnia, to naprawdę bardzo nie na miejscu - zważywszy na to jakie emocje wywołują u nas kwestie finansowe i jak bardzo jest to wrażliwy temat - komentuje inny.

- "W związku z brakiem środków na zwiększenie poziomu wynagrodzeń w Krajowej Administracji Skarbowej mimo nakładania nowych zadań na członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w KAS, oraz zwiększającą się liczbą nierozstrzygniętych naborów w KAS..." a to już nie jest prima aprilis - ocenia kolejny pracownik skarbówki.

Cotygodniowe podsumowanie roku 12/2018. Podcast ekonomiczno - polityczny Rafała Hirscha

Więcej o: