Za chwilę bezrobocie już nie będzie mogło być niższe. Nadal spada, ale najwolniej od lat

Rafał Hirsch
Według najnowszych danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w marcu nie spadła w stosunku do lutego. Była nadal na poziomie 4,4 procent. W skali roku spadek bezrobocia jest najwolniejszy od 2014 roku.

Stopa bezrobocia spada w Polsce nieprzerwanie od pięciu lat. Ostatni wzrost tego wskaźnika mieliśmy w kwietniu 2013 roku. Wtedy był to wzrost z 10,5 do 10,6 procent. Od tamtej pory bezrobocie spada niezależnie od tego, jaka w Polsce jest koniunktura i kto w niej aktualnie rządzi. 

Stopa bezrobocia w PolsceStopa bezrobocia w Polsce dane: Eurostat

Ostatnio jednak tempo spadku stopy bezrobocia wyraźnie się zmniejsza. Coraz częściej zdarzają się miesiące, w których wskaźnik ten nie spada, tylko stoi w miejscu. Było tak w listopadzie 2017, w styczniu 2018 i teraz w danych za marzec mamy to samo. W efekcie spadek bezrobocia liczony rok do roku (porównanie bieżącego odczytu z tym, który mieliśmy 12 miesięcy wcześniej) jest coraz mniejszy.

Roczna zmiana stopy bezrobociaRoczna zmiana stopy bezrobocia dane: Eurostat, obliczenia własne

W marcu 2018 bezrobocie w Polsce jest mniejsze niż w marcu 2017 o 0,7 punktu procentowego. To najwolniejszy spadek bezrobocia od lutego 2014 roku. Gdyby nadal spadało ono w tempie z 2015 czy 2016 roku, to mielibyśmy je już wyraźnie poniżej 4 procent. 

Oczywiście zjawisko coraz wolniejszego spadku bezrobocia nie powinno zaskakiwać. Im bliżej zera znajduje się wskaźnik, tym trudniej sprowadzić go jeszcze niżej. W Polsce mamy coraz więcej miejsc, gdzie bezrobocia praktycznie już nie ma. Coraz więcej firm raportuje, że ma spory problem ze znalezieniem na rynku odpowiednich pracowników, Może to sugerować, że duża część ludzi bez pracy nie może jej znaleźć dlatego, że nie posiada kwalifikacji, a nie dlatego, że nikt na rynku nie chce zatrudniać. 

Wg danych Eurostatu w Polsce obecnie jest 754 tysięcy osób bezrobotnych - czyli takich, które nie mają pracy, ale chciałyby ją mieć i aktywnie jej poszukują. Rok temu było ich 885 tysięcy, czyli w ciągu roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 131 tysięcy.

Na tle Unii Europejskiej nasza stopa bezrobocia jest bardzo niska. 

Stopa bezrobocia w marcu w Unii EuropejskiejStopa bezrobocia w marcu w Unii Europejskiej dane: Eurostat

Jeszcze niższą mają tylko inne kraje naszego regionu: Węgry i Czechy oraz Niemcy, Holandia, Wielka Brytania i Malta. Stopa bezrobocia dla całej Unii to 7,1 procent.

Więcej o: