Urząd skarbowy nieugięty: Cyfrowy Polsat ma ponad 24 mln zł zaległości podatkowej plus odsetki

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego Cyfrowego Polsatu z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 roku.

Chodzi o decyzję urzędu z lutego tego roku oraz kwotę 24,2 mln zł powiększoną o odsetki od zaległości podatkowych.

"Spółka nie zgadza się z przedmiotową decyzją organu i zamierza wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej bieżący wynik finansowy" – czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej: Cyfrowy Polsat kupuje Eleven Sports Network. Wielkie przejęcie za 38 mln euro

W lutym, Polsat informował, że będzie odwoływał się od decyzji "ze względu na posiadane opinie renomowanych podmiotów oraz nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej wynik finansowy". Jak jednak widać, urząd pozostał nieugięty, a spółka zapowiedziała złożenie skargi do sądu.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas.

Dominika Nowak: Czasem tylko dzięki szalonej odwadze, można zacząć działać [NEXT TIME]

Więcej o: