Koniec z pobieraniem odsetek od odsetek? Andrzej Duda chce zakazu takich praktyk

Prezydent Andrzej Duda zgłosił projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, który ma na celu usunięcie z polskiego prawa tzw. anatocyzmu, czyli pobierania od kredytobiorców odsetek od zaległych odsetek.

Anatocyzm jako taki jest zakazany w polskim prawie. Istnieją jednak trzy wyjątki. Jednym z nich jest sytuacja, gdy pożyczki długoterminowej udziela instytucja kredytowa.

Wedle obecnego brzmienia przepisów, dłużnik, który nie spłaca regularnie swoich należności wobec wierzyciela może zostać niejako ukarany w ten sposób, że od zaległych odsetek zostają naliczane dodatkowe odsetki

- czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Wątpliwości interpretacyjne zarówno co do terminów "pożyczka długoterminowa" oraz "instytucja kredytowa", połączone z genezą tego przepisu oraz nieuzasadnioną wzmocnioną pozycją banków w sporach sądowych przesądziły o tym, że prezydent zdecydował się zgłosić inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany kodeksu cywilnego,

Andrzej Duda chce, aby powyższy wyjątek od anatocyzmu został z kodeksu cywilnego usunięty. Projekt ustawy był konsultowany z resortem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego oraz Narodowym Bankiem Polskim, i uzyskał ich akceptację.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia i będzie miała zastosowanie również do obecnie zawartych umów kredytowych w stosunku do odsetek naliczanych po wejściu jej w życie.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że ustawowy zakaz anatocyzmu to kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji kredytobiorców w ich stosunkach z bankami.

Tydzień na Gazeta.pl. Tych materiałów nie możesz przegapić! SPRAWDŹ

Więcej o: