Fatalna prognoza wyników finansowych Ursusa. Akcje w dół

W pierwszym półroczu tego roku Ursus odnotował 16 mln zł straty, wobec 6 mln zł zysku netto rok temu, poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. 

Akcje znanego polskiego producenta traktorów i maszyn rolniczych tracą dziś na warszawskiej giełdzie ok. 4 proc. po informacji o zapowiadanym znaczącym pogorszeniu wyników finansowych spółki. 

Kurs akcji Ursusa - 1 rokKurs akcji Ursusa - 1 rok stooq.pl

- Strata netto spółki Ursus S.A. w I półroczu 2018 r. wyniosła 16 mln zł w stosunku do 6 mln zł zysku netto analogicznego okresu roku ubiegłego, co wynikało ze spadku przychodów ze sprzedaży krajowej oraz ze sprzedaży zagranicznej w ramach kontraktów eksportowych oraz ze wzrostu kosztów finansowych z uwagi na niekorzystną relację kursu dolara amerykańskiego (waluty rozliczeniowej kontraktu) w stosunku do kursu złotego - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo przychody ze sprzedaży spółki spadły o 60 proc. (tj. o wartość 93 mln zł w ujęciu rocznym) i wyniosły 62 mln zł. Wynika to ze zmniejszenia się sprzedaży eksportowej o 71 proc. w stosunku do I półrocza 2017 r. oraz zmniejszenia się sprzedaży krajowej o 48 proc.

Ursus tłumaczy spadek przychodów

Spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej spowodowany był obniżeniem przychodów z tytułu realizacji kontaktu z tanzańską spółką National Development Corporation (NDC). W I półroczu 2017 r. spółka odnotowała przychody z tytułu realizacji ww. kontraktu w kwocie 45,3 mln zł, natomiast w I półroczu 2018 r. sprzedaż kontraktowa wyniosła nieco ponad 3 mln zł. Przyczyną opóźnień w realizacji tego kontraktu były problemy proceduralne związane z akceptacją płatności.

Z kolei niższe o 48 proc. przychody Ursusa z tytułu sprzedaży krajowej spowodowane były, według spółki, opóźnieniami w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu unijnego PROW na lata 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym dla polskiego rolnictwa.

- Spadki przychodów ze sprzedaży krajowej wynikają w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce - podano również.

Ursus zaznacza jednocześnie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Oficjalne, zaudytowane wyniki zostaną opublikowane 1 października 2018 r. 

Ewa Błaszczyk: Nie zakładajmy na wstępie, czy będzie sukces czy klapa, tylko zróbmy robotę [NEXT TIME]

Więcej o: