Emerytury mogą wzrosnąć dzięki imigrantom z Ukrainy i innych krajów. Zwłaszcza w 2019 roku

Ci, którzy przejdą na emeryturę od drugiej połowy 2019 r., mogą zyskać ok. 500 zł rocznie dzięki coraz większej grupie pracujących w Polsce imigrantów - twierdzi Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.
Zobacz wideo

Napływający do Polski imigranci stanowią znaczne wsparcie dla krajowej gospodarki. W większości są to młode i chętne do pracy osoby, które zmniejszają negatywne ekonomiczne skutki starzenia się polskiego społeczeństwa.

Imigranci stanowią też pomoc dla pracodawców, którzy mają problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanych osób. Dość powiedzieć, że samych Ukraińców, którzy płacą u nas podatki i składki ZUS jest 440 tys. I dzięki temu, jak szacuje Lipka, ci, którzy przejdą na emeryturę od drugiej połowy 2019 r., mogą zyskać ok. 500 zł rocznie. - Wynika to wprost z ustawowej metody waloryzacji kapitału na nasze przyszłe świadczenie emerytalne – twierdzi główny analityk Cinkciarz.pl.

Więcej pieniędzy w ZUS

Według ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja kapitału początkowego (to, co zgromadziliśmy przed 1999 r.) oraz składki na ubezpieczenie emerytalne zależą bowiem od inflacji i realnego wzrostu sumy przypisu składek wszystkich ubezpieczonych.

- W latach 2016-2017 wskaźnik waloryzacji wyniósł odpowiednio 106,37 proc. i 108,68 proc.. To oznacza, że kapitał emerytalny (z wyłączeniem subkonta, które jednak w niewielkim stopniu zwiększa świadczenie odchodzących niedługo na emeryturę) został powiększony o 6,37 proc. oraz o 8,68 proc. Można się spodziewać, że podobny wynik do 2017 r. zostanie również osiągnięty w 2018 r. – tłumaczy dalej Lipka i pyta w jakim stopniu jednak do wzrostu wskaźnika waloryzacji przyczynili się imigranci.

Z danych NBP wynika, że Ukraińcy zwiększyli całkowitą liczbę pracujących o 0,8 proc. zarówno w 2016 r., jak i 2017 r. Podobny wzrost utrzymał się również w 2018 r.

Dzięki imigrantom liczba pracujących i płacących składkę emerytalną w Polsce w latach 2016-2018 zwiększy się o ok. 2,5 proc. – uważa Marcin Lipka . I z tego wynika również, że w trzy lata imigranci mogli zwiększyć fundusz emerytalny ZUS właśnie o ok. 2,5 proc. - Ponieważ waloryzacja konta emerytalnego zależy od wzrostu realnego sumy przypisu składek, to imigranci wyraźnie zwiększą emerytury dla tych, którzy przejdą na świadczenie ZUS od lipca 2019 r. – podsumowuje analityk.

O ile wzrośnie emerytura?

Jak duży będzie wzrost świadczeń emerytalnych dzięki pracy imigrantów? Zdaniem Marcina Lipki, dzięki napływowi Ukraińców czy Białorusinów w latach 2016-2018 kapitał przeciętnego emeryta przechodzącego na świadczenie ZUS od drugiej połowy 2019 r. zwiększy się o ok. 10 tys. zł.

- Ponieważ oczekiwana długość życia przeciętnego emeryta (od 62. roku życia) wynosi ok. 20 lat, to mniej więcej o 500 zł rocznie zwiększy się jego świadczenie dzięki napływowi imigrantów z ostatnich 3 lat – czytamy na końcu analizy.

Więcej o: