Reorganizacja w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe zasady od 1 kwietnia

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ma nowy statut. Zaakceptował go premier Mateusz Morawiecki. Nowe zasady działania urzędu wejdą w życie 1 kwietnia.
Zobacz wideo

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski, który objął to stanowisko w listopadzie ub.r. po rezygnacji Marka Chrzanowskiego, daleko idące zmiany w urzędzie zapowiadał już wcześniej. Teraz oficjalnie wejdą one w życie.

Jedną z ważniejszych zmian jest utworzenie Departamentu Compliance. Ma on stać się drugą linią kontroli wewnętrznej dla Urzędu, jego zadaniem będzie między innymi wspieranie pracowników urzędu w zarządzaniu ryzykiem konfliktu interesów. 

Chodzi m.in. o to, aby ten dział zarządzał występowaniem ewentualnych konfliktów interesów, zapobiegał negatywnym zjawiskom i wspierał funkcję audytu wewnętrznego, jako kolejnej linii kontroli

- tłumaczył w styczniu Jastrzębski.

Inną zmianą jest też wzmocnienie części technologiczno-informatycznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jak tłumaczył w styczniu Jastrzębski, "rozwiązania, które są np. w sektorze bankowym, są na wyższym poziomie zaawansowania". W związku z tym zniknie jeden Departament Administracji, Budżetu i Informatyki, a jego zadania przejmą nowe departamenty: Departament Informatyki i Departament Cyberbezpieczeństwa oraz Departament Organizacji, Controllingu i Budżetowania, Departament Administracji oraz Departament Zakupów.

Będzie dyrektor generalny KNF

W urzędzie powstanie także stanowisko dyrektora generalnego, którego zadaniem będzie koordynacja prac urzędników. Jak informuje urząd w komunikacie, zadania obecnego Departamentu Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą przejmą: Departament Rozwoju Regulacji, Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Departament Analiz i Strategii.

Z dotychczasowego Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu zostanie wydzielony Departament Nadzoru Obrotu, natomiast za infrastrukturę rynku kapitałowego, współpracę z instytucjami infrastrukturalnymi oraz za prace związane ze strategią rozwoju polskiego rynku finansowego odpowiedzialny będzie nowy Departament Rozwoju Rynku Finansowego.

Funkcje dotychczasowego Departamentu Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych przejmą Departament Postępowań oraz Departament Praktyk Rynkowych.

W urzędzie powstanie również Departament Audytu - w miejsce Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej.

Z kolei zadania Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych przejmie zespół o tej samej nazwie.

Więcej o: