Próba wrogiego przejęcia firmy Drutex? Ostra odpowiedź żony prezesa Gierszewskiego

Konflikt w spółce Drutex nie traci na sile. Po wczorajszych doniesieniach o możliwym przejęciu firmy przez córkę prezesa, swoje stanowisko przedstawia jego żona, Grażyna Gierszewska, która jest też współzałożycielką firmy i przewodnicząca rady nadzorczej.
Zobacz wideo

W poniedziałek dowiedzieliśmy się o konflikcie, jaki toczy się wewnątrz spółki Drutex. To jeden z największych producentów okien w Europie, a jednocześnie jedna z największych polskich firm rodzinnych. 

W poniedziałek rano wejście do siedziby Drutex-u obstawili pracownicy agencji Krzysztofa Rutkowskiego. Na teren firmy nie mogli wejść, córka prezesa Gierszewskiego i jej mąż. Pojawiły doniesienia o możliwości nielegalnego przejęcia firmy.

Swoje stanowisko dotyczące ostatnich wydarzeń przedstawiła Grażyna Gierszewska. To żona prezesa Leszka Gierszewskiego, współzałożycielka firmy i przewodnicząca rady nadzorczej. 

Oświadczam, że zaprzeczam, aby przez kogokolwiek innego poza samym Leszkiem Gierszewskim, zostały podjęte działania mające na celu "wrogie przejęcie" Drutex Spółki Akcyjnej w Bytowie.

- czytamy w oficjalnym stanowisku.

Kto założył spółkę, kto ma pakiet większościowy?

W swoim stanowisku Grażyna Gierwszewska stwierdza, że pakiet większościowy akcji Drutex jest wspólnym majątkiem jej i jej męża. 

Jednocześnie wyjaśniam, że Leszek Gierszewski zapomniał kto jest akcjonariuszem - właścicielem większościowego pakietu akcji Drutex S.A. w Bytowie. Akcje te jako objęte wspólnotą majątkową małżeńską stanowią majątek wspólny małżonków Leszka i Grażyny Gierszewskich, a stosowny zapis odzwierciedlający tę okoliczność na mój wniosek został ujawniony w Księdze Wieczystej Drutex S.A. w Bytowie.

Przewodnicząca rady nadzorczej przedstawia też swoje stanowisko dotyczące przeszłości firmy. 

Założycielem spółki - wbrew twierdzeniom Leszka Gierszewskiego - byli Grażyna Gierszewska, Leszek Gierszewski oraz nasze dzieci Karolina Dobranowska i Jakub Gierszewski. Podwaliną majątkową przyszłej potęgi Drutex S.A. był majątek odziedziczony przeze mnie po moim ojcu. Aktywny udział w tworzeniu rozwoju Drutex S.A. obok Leszka Gierszewskiego brałam ja oraz nasze dzieci w szczególności wieloletni wiceprezes zarządu Karolina Dobranowska.

Próby zmian we władzach spółki

Grażyna Gierszewska przedstawiła też stanowisko dotyczące przebiegu walnego zgromadzenia i prób przeprowadzenia zmian we władzach spółki.

Zdziwienie budzi siłowe niedopuszczenie do odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego przez samego Leszka Gierszewskiego z porządkiem obrad ustalonym przez niego, bez którego zgody nie było możliwości zmiany porządku obrad.
Podstawowym celem pozostałych akcjonariuszy było niedopuszczenie do bezpodstawnego i niekorzystnego dla spółki odwołania z członka zarządu Bogdana Gierszewskiego a także wiceprezes Karoliny Dobranowskiej.
Leszek Gierszewski doprowadził także do sprzecznego z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej (posiedzenie takie może zwołać wyłącznie przewodnicząca Rady Nadzorczej), na których podjęto nieskuteczną uchwałę o odwołaniu mnie z funkcji przewodniczącej, jednocześnie uniemożliwiając mi udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. O posiedzeniu zostałam poinformowana bezpośrednio przed nim, będąc w Słupsku. Gdy dojechałam do Bytowa, nie wpuszczono mnie na posiedzenie Rady.

"Zażenowanie zaistniałą sytuacją"

Wiele wskazuje na to, że konflikt wewnątrz Druteksu może mieć podłoże nie tylko biznesowe, ale i rodzinne. Świadczą o tym kolejne opinie przytaczane w stanowisku pani Gierszewskiej. 

W mojej ocenie Leszek Gierszewski, pod wysoce negatywnym wpływem obecnej, rzeczywistej partnerki życiowej, rozpoczął prowadzenie polityki sprzecznej z żywotnym interesem Drutex S.A. jak i najbliższych członków rodziny, polegającej na usuwaniu ze spółki osób należących do rodziny, profesjonalnie i oddanie dbających o dobro i rozwój spółki. Tego typu postępowanie Leszka Gierszewskiego budzi mój stanowczy sprzeciw i spotyka się ze stosowną reakcją prawną.
Jednocześnie wyrażając zażenowanie zaistniałą sytuacją, uprzejmie proszę wszystkich klientów, pracowników i współpracowników Drutex S.A. o zachowanie spokoju.

- kończy swoje oświadczenie Gierszewska. 

Poprosiliśmy o komentarz firmę Drutex, jednak oświadczono nam, że nie otrzymamy w tej sprawie żadnego stanowiska.

Drutex to jeden z największych w Europie producentów okien

Drutex to jeden z największych w Europie producentów drzwi i okien, jednocześnie jedna z największych polskich firm założona w roku 1985. W połowie zeszłego roku firma informowała, że Drutex awansował w prestiżowym, corocznym zestawieniu Rzeczpospolitej - "Listy 500" prezentującej liderów polskiego biznesu - aż o 20 miejsc i znalazł się na 343 pozycji. 

Przychody za rok 2017 wyniosły 861 mln zł, zysk 95 mln zł. W 2016 roku spółka miała 717 mln przychodów i 101 mln zysku. Firma zatrudnia 3300 osób. 

Więcej o: