Niemiecka armia chce zwerbować tysiące żołnierzy. Oferuje wyższe zarobki i socjal

Bundeswehrze brakuje żołnierzy. Rząd w Berlinie chce temu przeciwdziałać. Wojskowi otrzymają wyższe zarobki i lepsze świadczenia socjalne.

Bundeswehra chce stać się bardziej atrakcyjnym miejscem służby i pracy. Rząd w Berlinie przyjął projekt "Ustawy o trwałym wzmocnieniu personalnym stanu gotowości Bundeswehry" obejmujący 30 punktów, który przewiduje m.in. podniesienie zarobków i świadczeń socjalnych w niemieckich siłach zbrojnych. W ciągu czterech najbliższych lat na ten cel przeznaczy się 380 mln euro.

Minister obrony Ursula von der Leyen zwróciła uwagę, że żołnierze Bundeswehry w razie konfliktu zbrojnego są gotowi oddać życie za swój kraj. - Minimum tego, co jesteśmy winni tym mężczyznom i kobietom, to dobrze ich zabezpieczyć w ich trudnej służbie - powiedziała. Jak dodała, żołnierze i żołnierki Bundeswehry bronią niemieckiej demokracji i wolności. Z tego względu zasługują na szacunek i opiekę, wyrażające się między innymi także zauważalnymi korzyściami natury finansowej.

Koszty terapii dla członków rodzin żołnierzy

Zgodnie ze wspomnianym wyżej projektem ustawy, w przyszłości Bundeswehra pokryje koszty terapii psychologicznej członków rodziny żołnierzy, którzy zostali ranni podczas służby względnie ulegli stresowi pourazowemu. W tej chwili, jak poinformowało federalne ministerstwo obrony, liczba żołnierek i żołnierzy Bundeswehry przechodzących taką terapię, wynosi niespełna 1300 osób.

Ustawa przewiduje m.in. wyższe zarobki i dodatki

Projekt ustawy przewiduje ponadto wyższe dodatki na kształcenie zawodowe i poradnictwo zawodowe dla żołnierzy, którzy zobowiązali się odsłużyć w szeregach Bundeswehry ponad 15 lat. Dodatkowe pieniądze mają im dopomóc w łatwiejszym przejściu do życia w cywilu i znalezieniu odpowiedniej pracy.

Do tej pory wysokość takiego dodatku wynosiła 21 tys. euro dla żołnierzy, którzy zobowiązali się do służby w Bundeswehrze wynoszącej ponad 12 lat. W przyszłości co 5 lat dla osób, które podpisały kontrakt na służbę w szeregach Bundeswehry przekraczający 15 lat, dodatek ten wzrośnie o dodatkowe 1000 euro. Zakłada się, że skorzysta z tego około 5 tys. żołnierek i żołnierzy. Ponadto osoby rozpoczynające służbę w niemieckim wojsku otrzymają wyższe uposażenie. Ustawa przewiduje także szereg posunięć obejmujących zaopatrzenie emerytalne dla członków niemieckich sił zbrojnych. W średnim wymiarze czasowym obejmą one ponad 100 tys. żołnierzy Bundeswehry.

Niemcy potrzebują dodatkowych 23 tysięcy żołnierzy

Bundeswehra liczy w tej chwili około 180 tys. żołnierek i żołnierzy. Do roku 2025 liczebność niemieckich sił zbronych ma wzrosnąć do 203 tys. osób. Nie wiadomo jednak jeszcze, w jaki sposób armia zamierza obsadzić wakujące stanowiska w sytuacji dotkliwego braku fachowców na niemieckim rynku pracy. Jak wynika z oceny pełnomocnika rządu ds. obronności Hansa-Petera Bartelsa, w chwili obecnej liczba kandydatów do służby w Bundeswehrze osiągnęła najniższy poziom w jej historii.

Zdaniem federalnego ministerstwa obrony, zmiany przewidziane w nowej ustawie o gotowości operacyjnej Bundeswehry zaczną przynosić pierwsze pozytywne skutki od połowy bieżącego roku.

Artykuł pochodzi z serwisu

''Deutsche Welle''

embed
Więcej o: