CASE: Ogromny spadek luki VAT w Polsce. Jest blisko trzy razy niższa niż trzy lata temu

Luka w VAT w Polsce wyniosła w 2018 r. 7,2 proc., tj. 13,8 mld zł - wynika z szybkich szacunków CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Jeszcze dwa lata temu luka wynosiła 20,8 proc., czyli 36,9 mld zł.
Zobacz wideo

CASE jest niezależną fundacją naukową i jednym z najbardziej cenionych think tanków w Polsce. Liczy lukę w VAT już od kilku lat, na zlecenie Komisji Europejskiej. 

Jak zauważa dr Grzegorz Poniatowski, dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej w CASE i kierownik zespołu przygotowującego raport, tak szybki spadek luki, jak w ostatnich latach w Polsce, nie był obserwowany w żadnym innym kraju Unii Europejskiej.

Luka w VAT zmalała w Polsce do poziomu notowanego w 2016 roku w Austrii, Danii czy Finlandii. Wyższa ściągalność VAT w Polsce jest wyraźnie związana ze wzrostem dyscypliny płacenia podatków i spadkiem skali wyłudzeń. Systemy informatyczne wdrożone przez Ministerstwo Finansów miały w tym niewątpliwe zasługi

- komentuje dr Poniatowski.

Według wyliczeń CASE, jeszcze w 2016 r. luka VAT - czyli różnica między zobowiązaniami z tytułu VAT a tym, co rzeczywiście wpływa do budżetu państwa - wynosiła blisko ok. 37 mld zł (20,8 proc.). Po roku luka była już o ok. 10 mld zł niższa, a w 2018 r. wyniosła 13,8 mld zł (7,2 proc.).

.. źródło: CASE

Optymistyczne dane dotyczące dochodów i zwrotów VAT wskazują na sukces, ale również pokazują, że dużym wyzwaniem będzie dalsza szybka poprawa ściągalności VAT 

- ostrzega dr Poniatowski z CASE.

Jak tłumaczy CASE, swoje szacunki oparło na danych GUS, Ministerstwa Finansów, pełnych szacunkach luki w VAT z 2016 r. opracowanych dla Komisji Europejskiej, a także na założeniu stałej efektywnej stopy podatkowej w okresie 2016-2018.

Więcej o: