Blisko miliard euro dotacji z Unii na polskie szpitale, drogi i kolej. Jest decyzja Brukseli

Około 960 mln euro funduszy zostało przyznanych jedenastu projektom z Polski w ramach unijnej polityki spójności. Środki zostały przyznane na inwestycje związane z ochroną zdrowia, a także transportem morskim, kolejowym i drogowym.
Zobacz wideo

Jeżeli chodzi o inwestycje w opiekę zdrowotną, niespełna 61 mln euro z funduszy UE pomoże zakupić nowy sprzęt do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Beneficjentami będzie ponad 3,3 mln mieszkańców województwa małopolskiego.

Kwotą 56 mln euro wsparta zostanie z kolei budowa nowego kompleksu szpitalnego mieszczącego Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. Ta inwestycja będzie wymagać rozbudowy infrastruktury i zakupu nowego sprzętu. Centrum będzie prowadzić szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci i powiększy swoje oddziały ortopedii, traumatologii i rehabilitacji - podała KE.

Projekty w dziedzinie transportu morskiego obejmują z kolei zwiększenie bezpieczeństwa operacji w Porcie Gdańsk poprzez modernizację układu falochronów (155 mln euro) oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w Porcie Gdynia przez rozbudowę i modernizację nabrzeża i budowli hydrotechnicznych (blisko 65 mln euro).

W dziedzinie transportu kolejowego, wsparcie w wysokości 126 mln euro otrzyma budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej łączącej główne miasta województwa zachodniopomorskiego, w tym Stargard, Police i Gryfino. Z SKM będzie mogło korzystać 687 tys. mieszkańców tych ośrodków. Wkład w wysokości blisko 39 mln euro pomoże zakupić 16 elektrycznych jednostek pociągowych, które będą jeździć w aglomeracji warszawskiej. Niespełna 58 mln euro umożliwi modernizację 152 wagonów pasażerskich i zakup 20 lokomotyw elektrycznych, które będą eksploatowane na trasach krajowych obsługiwanych przez PKP Intercity.

Z kolei jeśli chodzi o inwestycje w transport drogowy, fundusze polityki spójności będą współfinansować budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa-Grójec (129 mln euro), autostrady A2 na odcinku między południową obwodnicą Warszawy a Mińskiem Mazowieckim (ponad 78 mln euro), odcinka drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku prowadzącego do granicy czeskiej (105 mln euro) oraz odcinka obwodnicy Olsztyna w województwie warmińsko-mazurskim (87 mln euro). Jak tłumaczy Komisja Europejska, wszystkie te projekty wchodzą w skład transeuropejskiej sieci transportowej, a ich realizacja zwiększy bezpieczeństwo na drogach, skróci czas podróży i poprawi spójność terytorialną Polski.

3 mld euro do dziewięciu innych krajów

Wysokość funduszy Unii Europejskich inwestowanych obecnie w ramach unijnej polityki spójności wynosi 4 mld euro. Środki te finansują - poza jedenastoma projektami w Polsce (łącznie blisko 1 mld zł) - czternaście dużych projektów infrastrukturalnych w dziewięciu innych państwach członkowskich.

Pakiet inwestycyjny dotyczy projektów w Bułgarii, Czechach, Grecji, na Malcie, w Niemczech, w Polsce, Portugalii, Rumunii, na Węgrzech i we Włoszech. Razem ze współfinansowaniem krajowym, łączna wysokość inwestycji w te projekty wynosi 8 mld euro.

Każdy z tych 25 projektów ilustruje, w jaki sposób UE działa, aby poprawić codzienne życie naszych obywateli, na przykład przez zapewnienie lepszej jakości wody pitnej, szybszego transportu kolejowego czy dostępu do nowoczesnych szpitali. W obecnym okresie budżetowym zatwierdziłam 258 dużych projektów infrastrukturalnych, na które przeznaczono 32 mld euro z funduszy UE. Można powiedzieć, że projekty te są ambasadorami polityki spójności i jestem dumna z każdego z nich

- powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creu, cytowana w komunikacie.

Zobacz wideo

Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W Polsce osoby ze spektrum zaburzeń autyzmu wspiera Fundacja JiM. Dzisiaj wspólnie z AXN zachęcamy do wspierania zbiórki fundacji na rzecz pomocy osobom ze spektrum autyzmu oraz budowanie świadomości i tolerancji wśród Polaków. Ty też możesz pomóc, szczegóły znajdziesz tutaj.

Więcej o: