Bank Światowy: Tempo wzrostu gospodarczego Polski spowolni do 4 proc.

Tempo wzrostu gospodarczego Polski spowolni do 4 proc. w 2019 z 5,1 proc. w 2018 r., oraz wyniesie 3,6 proc. w 2020 roku, prognozuje Bank Światowy. Oznacza to podtrzymanie prognoz w stosunku do oczekiwań ze stycznia br.
Zobacz wideo

Instytucja podała też, że prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,3 proc. w 2021 r.

"W 2019 r. tempo wzrostu polskiej gospodarki może spowolnić do 4 proc. z ponad pięciu w roku ubiegłym. Ten wciąż szybki na tle Europy wzrost będzie możliwy dzięki silnej konsumpcji prywatnej oraz inwestycjom, którym pomagają niskie stopy procentowe oraz dostępność środków europejskich. Z drugiej strony, dynamikę polskiej gospodarki obniżać będzie spowolnienie na świecie, w tym także w strefie euro, oraz pogłębiające się trudności ze znalezieniem pracowników" - czytamy w komunikacie prasowym.

Deficyt budżetowy w górę

Wskazano również, że planowane zwiększenie wydatków państwa na realizację programów socjalnych może przyspieszyć rozwój gospodarczy w Polsce, jednak kosztem wzrostu deficytu budżetowego, który w 2019 r. może wynieść 1,4 proc. produktu krajowego brutto (PKB) i w 2020 r. 1,6 proc.

Według Banku Światowego, globalny wzrost gospodarczy spowolni do 2,9 proc. w 2019 z 2,9 proc. w 2018 r., i do 2,8 proc. w 2020 i 2021 roku.

W przypadku strefy euro, wzrost prognozowany jest na poziomie 1,6 proc. w 2019 i 1,5 proc. w 2020 r., a w przypadku USA odpowiednio - 2,5 proc. w br. i 1,7 proc. w przyszłym roku.

Oczekiwania wobec Chin wynoszą 6,2 proc. wzrostu PKB w 2019 r. i 2020 r.

Zobacz wideo
Więcej o: